BELGA

Families met laagste lonen zullen voordelen taxshift duidelijker voelen

Gezinnen met kinderen en een bescheiden inkomen zullen de voordelen van de taxshift binnenkort duidelijker voelen in hun portemonnee. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg van de federale ministerraad immers groen licht om een mouw te passen aan het feit dat zij door hun beperkte inkomen niet volledig kunnen genieten van het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste.

Via een reeks belastingverschuivingen kon de regering met de taxshift sleutelen aan de belastingschalen, waardoor de nettolonen gradueel konden stijgen. "Door het bestaande fiscale mechanisme daalde echter onrechtstreeks ook de fiscale aftrek voor kinderen ten laste", verduidelijkt Van Overtveldt. Hij stuurt dat nu bij, waardoor de belastingdruk voor gezinnen met een bescheiden inkomen verder daalt.

"De regering maakt er een prioriteit van om werken opnieuw lonend te maken. Met deze aanpassingen versterken we de effecten van de tax shift voor doelgroepen die er het meest gevoelig voor zijn", benadrukt Van Overtveldt.

Concreet zullen gezinnen met een te beperkt inkomen het niet gebruikte voordeel binnenkort omgezet zien in een tegoed dat effectief wordt terugbetaald. Vanaf aanslagjaar 2017 wordt daarvoor gewerkt met twee belastingbarema's. "De oude (hogere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de belasting op de belastingvrije som, de nieuwe (lagere) tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de basisbelasting (= de belasting op het gezamenlijk belaste inkomen)", aldus het kabinet-Financiën.

De tekst die vandaag groen licht kreeg, wijzigt de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste vanaf aanslagjaar 2017. Daardoor zal het voordeel ook gelden voor gezinnen van wie het gezamenlijk belast inkomen hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar voor wie de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som.

Voorlopig gaat het om een goedkeuring van de ministerraad in eerste lezing. Het voorontwerp vertrekt nu naar de Raad van State voor advies.

9 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
 • Gaston Weeckers

  Ja de zieken die niet meer kunnen werken, gehandicapten, bejaarden krijgen 1 cent de prijzen voor hun stijgen 8o %

 • Dimi Bauwens

  De werkende bevolking is uitgeperst! Wat daar tegenover staat is ZEER mager. Veel jongeren werken om te (over)leven, niets meer. De spreiding van de welvaart bestaat niet meer! Sparen is zelfs met 2 een opgave geworden! Normaal zeker?

 • Geert Heylen

  Als je een bescheiden inkomen hebt moet je er misschien is aandenken om geen of één kind te nemen ipv op de kap van de gemeenschap te teren....

 • Geert Heylen

  De middenklasse betaald de rekening wel

 • marie-jose Marie-José Anthonis

  En wat met ons pensioen al heel ons leven belastingen betaald en nog moet ik op mijn pensioen nog 2500 EU belastingen betalen stop dus met liegen als alleenstaande kom je door jullie graai politiek in de armoede

 • steven de wachter

  Dus nog maar is: hoe minder je doet, hoe meer je krijgt.... De middenklasse en de zelfstandige zijn we weer vergeten zeker !!!

 • abu hansa

  Zeg, stop met liegen man !!

 • j l

  Interesseert le weinig als alleenstaande weet ik da ik nog altij zal tellen.

 • Peter Van Dewiele

  En alleenstaanden??