5
belga - afp

Intern onderzoek naar racistische en seksistische chatgroep Antwerpse politie, parket vraagt dossier op

De Antwerpse politie heeft een intern onderzoek gestart naar een Whatsapp-groep van een 25-tal leden van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV), waarin het bulkt van racistische en seksistische praat. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Het Antwerpse parket was tot op heden niet betrokken bij de zaak, maar heeft intussen het dossier opgevraagd bij de Dienst Intern Toezicht.

De groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, verwezen naar Hitler, en toonden foto's van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd met bewoordingen als "precies wel een mottig exemplaar" of "nen echten terrorist".

Ook krantenartikels werden gedeeld, zoals het nieuws dat een 14-jarig meisje in een jeugdinstelling werd neergeschoten met een rubberen kogeltje. "Wss zo een voos wijf, beter stuk of 10 van die ballekes opschieten", reageerde L. Hij zou de oprichter van de chatgroep zijn.

Na de aanslagen in Parijs riep U., lid van het veiligheidskorps van de FOD Justitie, op tot actie: "De keet afsluiten en van binnenuit uitzuiveren. Politie en leger zij aan zijn (sic). Gedaan met lullen. Tijd om te handelen." Een agent deelde daarop de geheime locatie mee waar de machinegeweren worden opgeslagen.

Pas maanden later onderzoek
De chatgroep werd in in april vorig jaar stopgezet, nadat het bestaan ervan was uit­gelekt. De groep werd besproken op een dienstvergadering, in aanwezigheid van twee commissa­rissen die aan het hoofd staan van het GEOV­-team. Pas maanden later begon de dienst intern toezicht een onderzoek na klachten van enkele collega's, want in de groep werden ook collega's beschimpt.

Ordemaatregel
Korpschef Serge Muyters bevestigt dat het onderzoek loopt. "Er is beslist om een van de be­trokkenen een ordemaatregel op te leggen." Volgens de info van de kranten zijn alle betrokkenen vandaag nog werkzaam op de dienst.

De sfeer binnen de GEOV zou al lang ondermaats zijn. Bovendien zouden verschillende gedetineerden al een klacht hebben ingediend tegen het team voor geweld.

5 Antwerps korpschef Serge Muyters.
kos Antwerps korpschef Serge Muyters.

Dossier opgevraagd
Het Antwerpse parket was tot op heden niet betrokken bij het interne onderzoek, maar heeft intussen naar eigen zeggen het dossier opgevraagd bij de Dienst Intern Toezicht. "We zullen bekijken of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd", zegt parketwoordvoerder Philip Van Tongerloo. "Het is immers niet omdat bepaalde uitspraken laakbaar zijn of deontologisch af te keuren vallen, dat wij als parket tussenbeide kunnen komen."

"Rotte appels, moet eruit"
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde vanochtend aan dat disciplinair zal worden opgetreden indien blijkt dat politiemensen laakbare feiten hebben gepleegd. Ook volgens zijn collega op Justitie, Koen Geens (CD&V), wordt nagegaan of er tucht- of zwaardere sancties nodig zijn.

"Het is niet dé politie van Antwerpen, maar een aantal politiemensen dat over de schreef is gegaan", zei minister Jambon in 'De Ochtend' op Radio 1. "Als uit onderzoek blijkt dat ze laakbare feiten hebben gepleegd, dan zal disciplinair opgetreden worden". Dat is overigens de voorziene procedure.

Bij die groep agenten horen ook leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie. "We zullen onmiddellijk grondig bekijken of er reden is om tucht- of zwaardere sancties te nemen", aldus minister Geens.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir heeft via Twitter gereageerd. "Rotte appels bij Antwerpse politie, moet er uit. Er kan geen plaats zijn voor racisme binnen een korps dat hard werkt aan diversiteit", zo tweette de nieuwe N-VA-staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

5 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) (links), naast justitieminister Koen Geens (CD&V).
BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) (links), naast justitieminister Koen Geens (CD&V).

"Verwoestende impact"
Antwerps fractieleider Wouter Van Besien (Groen) roept de Antwerpse burgemeester Bart De Wever op krachtdadig in te grijpen. Hij laakt dat een jaar na de feiten nog steeds niets is gebeurd. "De impact van dit soort berichten is verwoestend", aldus Van Besien in De Ochtend op Radio 1.

Het groene gemeenteraadslid vindt niet alleen de inhoud van de berichten schokkend. Het stoot hem ook tegen de borst dat commissarissen op de hoogte waren gesteld, maar enkel opmerkten dat anderen misschien zouden meelezen. "Ze hadden naar het parket moeten stappen en ingrijpen", luidt het.

Intussen kwam er wel een intern onderzoek, "maar is er nog altijd niks gebeurd". Van Besien wijst op de impact van dergelijke berichten. Een deel van de bevolking krijgt het signaal dat het schrik moet hebben van de politie, terwijl een deel van het korps ten onrechte besmeurd raakt, aldus de groene fractieleider.

Hij roept de burgemeester op "maatregelen" te nemen. "Als Bart De Wever nu niet krachtdadig optreedt, dan zegt hij tegen een deel van de bevolking dat ze de politie niet langer kunnen vertrouwen". Van Besien verwijst naar het diversiteitscharter dat een jaar geleden het levenslicht zag. "We zien dat de cultuuromslag nog niet is gebeurd", betreurt Van Besien, die erop aandringt dat het Comité P, dat de politiediensten controleert, elk incident tegen het licht houdt.

5 Vlaams parlementslid Wouter Van Besien, fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad.
Photo News Vlaams parlementslid Wouter Van Besien, fractieleider van Groen in de Antwerpse gemeenteraad.

Externe doorlichting
De Antwerpse sp.a-afdeling vraagt om het lokale politiekorps "extern en grondig" te laten doorlichten door de Algemene Inspectie. "Er is duidelijk een structureel probleem met de integriteit van een deel van het korps", zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. "Ook andere, goedmenende agenten worden hier mee de dupe van."

Naast een doorlichting vraagt Meeuws ook dat de politie met een vorming start over "wat kan en wat niet kan", om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen. "Keer op keer komt de Antwerpse politie in opspraak met dossiers waar er sprake is van een schromelijk gebrek aan integriteit", zegt hij. "Deze stoere agenten dromen in hun eigen 'bad cops'-groepje duidelijk van een politiestaat waar politici, allochtone Antwerpenaars en andersdenkende collega's niet bestaan en willekeurig kunnen worden aangepakt."

5 Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws.
BELGA Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws.

De Wever: "Kan niet inhoudelijk reageren"
Burgemeester De Wever laat intussen via zijn woordvoerder weten dat hij niet inhoudelijk op de kwestie kan reageren, aangezien hij mogelijk nog als tuchtoverheid zal moeten optreden ten aanzien van de betrokkenen. Hij bevestigt enkel dat er een intern onderzoek loopt "in samenwerking met Justitie".

49 reacties

 • Izaaaaaan Bouazzati

  Dat men dit door de vingers ziet, snap ik al helemaal niet? Hoe kan dit soort ongepast gedrag zomaar aanvaard worden? Het blijft niet enkel bij "zinnen en opmerkingen"! Eens iemand een eed heeft gelegd om burgers in veiligheid te brengen, zouden zulke gedachten niet eens mogen voorkomen. Schandalig dit gewoon, wie valt er nu te vetrouwen van de overheidsdienst als zelfs enkele zogenaamde politieagenten hun job niet serieus nemen en dat elders gaan uiten ook

 • Tisomzeep

  man slaat vrouw de vrouw dient klacht in man w gearresteerd, man slaat ploegbaas ,vandalisme op wagen ,men ontslaat man dwingende reden man uit doodsbedreigingen tov ploegbaas de man vind nieuw werk dankzij politiek , weer wordt hij ontslagen voor vechten , dan wordt gevraagd om nieuwe vriend van vrouw te molesteren , die dient klacht in hij w gearresteerd de man is recent op 52 j politieman geworden omdat hij nergens anders aangeworven wordt

 • dirk belis

  Agenten moeten neutraal blijven in alles!. Punt uit!

 • W S

  Zoveel gezeik om niks!!! Die mensen zitten elke dag tussen het crapuul, het laagste van het laagste dat dan meestal er ook nog vanaf komt met amper een straf. Ik snap heel goed dat zij zo'n uitlaatklep hebben. Schande dat hier zoveel moeite wordt ingestoken, achterlijk links!!!

 • Ronny Beeck

  Erger en erger, en over alles zagen ze

 • STEFAN JANSSENS

  Dat agenten die dagelijks met situaties geconfronteerd worden dit even luchten in een besloten whatssapp-groep, dan schreeuwt SPa en groen uiteraard moord en brand! Hadden we ook weer anders verwacht? Er zijn beslist heel wat andere whatsapp-groepen die beter eens onder de loep zouden genomen worden !

 • tis omzeep

  Veiligheidskorps ken er ene die daar voor werkt met zijn palmares moet niet hij de gevangen vervoeren maar de gevangen hem

 • Eric with a C

  Wat een gezeik allemaal om niets, een paar zinnen en woorden, misschien als grap of uitlaatklep voor de politie, Van Bezien, je bent in mijn ogen een zeikerd, hou je met de onbenulligheiden van jezelf bezig, klein kind !

 • Min Katte

  Houden zich al bezig met kleine whatsapp groepjes te controleren ook?

 • bla bla

  Wie burgemeester Wilt zijn van een multiculturele stad mag geen racisme dulden in zijn stad. Zeker niet van zijn politie. Als je dit niet kunt of Wilt wel hoepel dan op.

 • bla bla

  Met zo een figuur van intolerantie als burgemeester krijg je zo een situaties. De Wever je handen af van gelijke kansen centrum en geef het goede voorbeeld.

 • Nezy Mets

  Wie dit goed vind is ziek in zijn hoofd !

 • Peter Rouchet

  Als je dagelijks met dat soort geconfronteerd word ,dan ga je je boekje wel eens te buiten.De beschimpingen en bedreigingen die de politie dagdagelijks moeten aanhoren,daar word nooit over gerept!De groenen en sossen moeten natuurlijk hun kiezers dienen!

 • Ingrid Vantroostenberghe

  Alsje ziet met wat en wie de politie overal te maken heeft. Het is toch ook altijd met dezelfde soort dat er miserie is. Je staat al verstomd als het nog eens een blanke is die ze arresteren. De politie is het ook beu. Maar dat neemt niet weg dat er ook tussen politiemensen eveneens crapuul rondloopt.

 • Lieven Wilms

  Ze zijn toch door de selectie geraakt om politie te worden....of heeft de Job hen veranderd?

 • mieke jansens

  de non ingeburgerde veel te veel vreemdelingen maken van ons rasisten

 • Johnny Verhoeven

  Niks mis mee, je moet maar eens mee gaan met hun. Elke dag scheldwoorden horen van de criminelen uitgelachen worden want rechters laten de criminelen na 10 min opsluiting weer vrij. Dan ist normaal dat ze het van hun gal spuwen opt internet

 • Fabio Gaballo

  Politie is je vriend? Daar betaal ik mijn belastingsgeld voor toch?!

 • Dirk de Grave

  Als je dag in dag uit met crapuul wordt geconfronteerd moet je je frustratie kunnen ventileren. Is gewoon menselijk.

 • ik weet het

  Als je dagdagelijks met zo een soort leeglopers geconfronteerd wordt, en die worden niet bestraft wordt je vanzelf racistisch.

 • Kweetnie Engij

  Hopelijk worden andere politieagenten, die wel hun job correct en naar behoren uitvoeren, weer niet allemaal over dezelfde kam geschoren. Het gaat uiteindelijk ook over de cel GEOV die enkel instaan voor het transport van gevangenen.

 • Number One

  Geef ze eens ongelijk..alle respect voor de Antwerpse politie..

 • Peter Buyck

  Wat is normaal Yilmaz?

 • Anti Wielrennen

  Tja wat is racisme he, dat word tegenwoordig zoveel misbruikt, met dank aan links

 • j l

  Begin met het afschaffen van de absurd wet die 'belediging' van agent in functie bestraft. Want een agent vindt elke kritiek belediging of smaad. Verder bewijst dit weer hoe rot het politiekorps in belgie is. Ik neem aan datber wel een paar goei tusse zitten maar de meerderheid zou nooit de functie mogen halen hebben

 • Realizm Realizm

  Wat is hier nu het probleem? Whatsapp is een groep met selecte mensen...niet openbaar. Bovendien is dit vrije meningsuiting. Je mag een vreemdeling toch een mottige vinden of niet??

 • Pol Dekorte

  Doe is normaal Yilmaz. Echt waar tzijn mensen zoals gij dat racisme voedt...

 • Pol Dekorte

  We zullen maar zwijgen over wat buitenlanders in whatsapp groepen zeggen over belgen. België is echt laag aant worden...

 • bla bla

  Als je openlijk als partij het Centrum voor racisme weg Wilt krijg je deze zever . Goed bezig de Wever.

 • Shakira moessa

  Amerikaanse toestanden !

 • Erik Van Duytekom

  Hebben gewoon een mening ventileren die en weten waarover ze praten ... simpel

 • lodewijk maesen

  is uitlaatklep van hun waarschijnlijk....hoe zijn jullie zelf als iemand jullie verbaal aanvalt....fysiek maakt toch niemand mee hier want dan durven we onze mond ni opendoen..enkel op internet....heb veel respect voor meeste politiemensen en ook voor meeste moslims ....ook bij moslims heb je zeer rotte appels of denken jullie dat die allemaal braaf in de cel zitten als ideale schoonzoon...? ja mensen zijn tegenwoordig lomp in hun commentaar

 • Patjeam Pm

  Niet goed te praten,omgekeerde gebeurt ook en meer dan je denkt.ze hebben voordeel we verstaan ze niet in de taal díe hier niet officieel is.Denk ook langs de ándere zijde als je dag in dag uit bekakt wordt en werken tegen de bierkaai het moreel wel laag staat

 • Of Wa

  Begrijpelijk als je meermaals per dag moet ingrijpen bij incidenten met hoofdzakelijk vreemdelingen...

 • Red Talibi

  En dan verschieten dan er zo veel zotten en terroriesten rond lopen,alles begint bij het systeem

 • Ben Ben

  De politie daar werkt alleen nog maar krapul! Of niet bartje

 • De Cock Jan

  Waarschijnlijk rende heksenjacht van groen

 • Yilmaz Kale

  Ja de normale moslim als ikzelf gaan ook nog allemaal uitgemoord worden als da echt zo hard uit de hand loopt. Maar da kan de meeste Vlamingen (daar lijkt het toch op met al die reacties hier.) niets schelen.

 • kenny geerts

  Dit is ne groep die buiten het werk werd gemaakt denk ik. Dus is er niks strafbaarstelling gebeurt e. Of gaan we zoals turkije en noord-korea worden, waar ge geen eigen mening moogt hebben.

 • peggy peeters

  Niets nieuws, politie blijven een groep die zich boven de burgers waant. Kijken te veel Holywood film's

 • marc huyghebaert

  Tuchtmaatregel is dat alles?? Hebben voorbeeld functie, wel stel dan ook voorbeeld maarregel, onmiddelijk ontslag - zou binnen de prive sector zeker zo zijn, men zou niets minder eisen

 • Geert Vangestel

  Racisme of waarheid, ik denk dat ze in Antwerpen genoeg leegluizen tegenkomen.

 • N A

  Antwerpse of andere politie, ik ken geen enkele flik die niet (openlijk in de vriendenkring) racistisch is. En als je hoort wat zij in hun dagelijkse jobuitiefening meemaken en vooral met wie het 90% van de tijd is, dan ben je daarover niet verwonderd, ik zou het zelf ook worden. Ze zijn zo beïnvloed door hun dagdagelijkse bezigheid dat ze het grotere geheel niet meer kunnen zien. Ik snap dat. Hun werk weegt zwaar op hen.

 • Ikgeefmijnnaam Nietaaneenmachine

  Tja, gelukkig wordt je niet als je elke dag miserie ziet. En als dat overwegend allochtonen zijnen die ze telkens tegenkomen, dan hoeft het gevolg niet te verbazen.

 • Jan Stevens

  Dat zo'n mensen nog daar werken, ongelooflijk... Politieagenten hebben een voorbeeldfunctie, maar dat is niet het voorbeeld. Onmiddellijke C4.

 • Niko

  Begint weer niet over racisme hè linkse kwieten, ga werken.

 • Nagels Met koppen

  België t land van vrije meningsuiting.... ze luisteren ons nu al af. Ik herinner me dat nog eens diensten zo iets deden., stasi of zoiets, binnenkort nog een ijzeren gordijntje in Brussel

 • Marc Geerts

  Stop met dat gezever met intern onderzoek , is trouwens niet het eerste of tweede of ...twaalfde dat in de doofpot terecht komt.

 • A A

  Eruit die rotte racistische cowboys