Deze auto rijdt op whisky

Een Gents bedrijf kan auto's laten rijden op whisky. Of toch op de pulp die overblijft na het brouwen, want daar kunnen ze biobrandstof van maken. Ze gaan nu in Schotland een fabriek bouwen om die brandstof te produceren. We moeten dan wel met zijn allen genoeg whisky drinken, aar dat mag geen probleem zijn volgens de Schotten.

Lees meer