Exclusief voor abonnees

Cru gezegd: een slechte leerkracht verdient evenveel als een goede

DE PRIJS VAN ONS ONDERWIJS | Deel 2. Wat verdient het onderwijspersoneel?

Het loonbeleid in het onderwijs is een kluwen van jewelste. Er zijn doorheen de jaren liefst 900 verschillende salarisschalen ontstaan die gebruikt worden om het loon van leerkrachten, directeurs, inspecteurs en ander personeel te berekenen.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Lees meer