Joel Hoylaerts / Photo News

Exclusief voor abonnees

Digitalisering, ongelijkheid, migratie. Professor Ive Marx doorprikt de mythes: "De middenklasse regeert het land"

Dat Bart De Wever liet uitschijnen dat migratie de sociale zekerheid bedreigt, vindt hij moreel laakbaar. Tegelijk noemt hij België het meest mislukte migratieland van de rijke wereld. Maak kennis met socio-econoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen), doorbreker van mythes en taboes. "Dit land heeft meer lageloonjobs nodig."

Sla gelijk welke krant open, zoek een artikel over armoede, arbeidsmarkt of migratie en de kans is groot dat u er de naam van professor Ive Marx in tegenkomt. Met zijn ongebonden, frisse kijk op de zaken is hij één van de rijzende sterren van het maatschappelijke debat. Hoe binair meerderheid, oppositie en sociale partners dat debat soms voeren, verontrust hem.

"Al jaren geef ik lezingen over armoede en economie, en al jaren krijg ik vanuit het publiek dezelfde vraag: bedreigt migratie de sociale zekerheid. Een evergreen is het, en dat weet Bart De Wever (N-VA) uiteraard ook. Klopt het? Natuurlijk niet. De grote uitdagingen voor de betaalbaarheid van ons sociaal systeem zijn vergrijzing en de toename van het aantal langdurig zieken en arbeidsinvaliden. De kost voor dringende medische hulp aan migranten zonder wettig verblijf, is verwaarloosbaar. En het budget van de leeflonen, waar veel erkende vluchtelingen in zitten, is ook maar een fractie van het bbp. Wat is wél problematisch? De ondervertegenwoordiging van mensen met een migratie-achtergrond op onze arbeidsmarkt. Zelfs in tijden dat de economie floreert en er meer dan 250.000 vacatures zijn, lukt het niet. Niet zozeer de kost van dat falen is een probleem, wel dat het niet opbrengt wat het zou kunnen opbrengen."

Het verhaal dat de autochtone vergrijzing geneutraliseerd zou worden door een allochtone vergroening is een fabel gebleken.

"Precies. In theorie zou migratie moeten renderen. Maar in ons land is het een drogargument gebleken. In geen enkel ander rijk land, is de integratie van buitenlanders op de arbeidsmarkt zo mislukt."

U noemde de uitspraken van De Wever moreel nihilistisch. Omdat hij de mensen opjut?

"Eigenlijk is het nog erger dan moreel nihilistisch - de term die hijzelf gebruikte tegen links. Als mensen de perceptie krijgen dat migranten onze sociale bijdragen opsouperen en dat wordt politiek versterkt, dan dreigt het een selffulfilling prophecy te worden. Dan wordt iets wat in de feiten geen probleem is, dat wel in de consequenties. Want als mensen niet meer willen bijdragen, stort het systeem effectief in. Komende van een vooraanstaand intellectueel als De Wever, vind ik dat gevaarlijk."

Het politiek debat over werkloze allochtonen is toch zo binair. Volgens links zijn ze het slachtoffer van racisme, volgens rechts is het een culturele kwestie. Wat zegt u?

"Discriminatie vind ik eigenlijk een non-verklaring. Het zal zeker een stuk van die achterstelling veroorzaken, maar het verklaart niet waarom België het zoveel slechter doet dan andere Europese landen. Culturele factoren kunnen ook een rol spelen, maar niet altijd waar we het verwachten. We stellen vast dat veel allochtone vrouwen - zelfs hoogopgeleiden - niet werken. Wat blijkt? Vaak is dat om voor hun ouderen te zorgen. Want u moet er eens op letten: in rusthuizen kom je maar weinig moslims tegen. Het aanbod is niet afgestemd, dat wordt echt een uitdaging. Niettemin: ook dit verklaart niet alles. Dat allochtonen onvoldoende aan bod komen, is eigenlijk maar een symptoom van een bredere Belgische problematiek: rond onze arbeidsmarkt staat een hoge muur."

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees meer