Exclusief voor abonnees

Geef senioren sensoren en ze kunnen langer thuis wonen

Een systeem waarbij ouderen en zorgbehoevenden gemonitord worden met allerlei sensoren, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is één van de vijf baanbrekende projecten die samen 7,6 miljoen euro toegestopt krijgen van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V). Het initiatief heet Protego en moet een beschermende thuisomgeving creëren door een aantal medische gegevens van de bewoner én de precieze plek waarop hij of zij zich bevindt continu door te seinen. In een centrale worden al die data nauwgezet opgevolgd. Zodra zich een onregelmatigheid voordoet, wordt er alarm geslagen en kan een zorgverlener ter plaatse gaan. Dankzij de financiële steun kan het project nu concreet uitgewerkt worden. (PhG)

Lees meer