Exclusief voor abonnees

Geen vliegtuigen

Ik beleef opnieuw mijn jeugdjaren. De stilte is terug! Het lijkt wel een andere wereld. Ik woon in Huldenberg, vóór 13 maart hoorden we hier om de vijf minuten een opstijgend vliegtuig. Nu van de ganse dag geen toestel te horen. De enorme continue stress die deze vliegtuigen veroorzaken, is volledig weg. Wat een zegen voor iedereen die last heeft van vliegtuiglawaai.
Willy Vanderlinden, Huldenberg

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees meer