2 Geld maakt gelukkig, maar verlangen naar steeds meer geld maakt ongelukkig.
Thinkstock Geld maakt gelukkig, maar verlangen naar steeds meer geld maakt ongelukkig.

Geld maakt gelukkig, maar slechts tot 4.000 euro netto per maand

70% van de Belgen is niet tevreden met zijn inkomen en meer centen maken wél gelukkiger, zo toont het Nationaal Geluksonderzoek. Maar vanaf 4.000 euro netto per maand zakt de 'levenstevredenheid' zienderogen.

Geld maakt gelukkig, maar verlangen naar steeds meer geld maakt ongelukkig. Zo zou je de nieuwste conclusies in het Nationaal Geluksonderzoek kunnen samenvatten. In totaal is een representatieve groep van 3.770 Belgen bevraagd door gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) en zijn team.

Bij iedereen

Per maand heeft één persoon in een Belgisch gezin een 'genormaliseerd' inkomen van 1.716 euro. De grootste groep (23,4%) verdient tussen 1.500 en 2.000 euro. Eén op de vijf heeft tussen 1.000 en 1.500 euro, één op de vijf tussen 2.000 en 2.500 euro en bijna 15% kan maandelijks rekenen op meer dan 2.500 euro. Maar één op de vijf moet het doen met minder dan 1.000 euro.

Iemand met een netto genormaliseerd gezinsinkomen van 2.500 euro, scoort een half punt hoger op de schaal van levenstevredenheid die in dit onderzoek is gebruikt dan wie 2.000 euro heeft. Vanaf 4.000 à 4.500 euro gaat die vlieger echter niet meer op. Integendeel zelfs. Bij dit kleine kransje rijken daalt het geluksgevoel naarmate er meer geld bijkomt en dat is zo ongeacht leeftijd, geslacht, regio, opleidingsniveau en fysieke gezondheid. Concreet: wie 6.000 euro heeft, voelt zich ongeveer even gelukkig als iemand die 2.500 euro heeft, maar ongelukkiger dan iemand die 4.000 euro verdient.

"Deze allerrijksten zijn vooral minder tevreden over hun vriendschappen en andere sociale relaties, hun werk, hun woonomstandigheden én over hun inkomen, dat voor de grote massa anderen zo zaligmakend lijkt", zegt Annemans.

Compenseren

"Hogere werkstress, het voortdurend verlangen naar nog meer, in combinatie met minder goede vriendschapsbanden maakt hen toch weer ontevredener. We zien ook dat mensen vaak dure zaken kopen om gebrek aan echt geluk te compenseren, terwijl we weten dat het genot dat we puren uit materiële rijkdom van korte duur is." (BDB)

Gezondheidseconoom Lieven Annemans: “Het fenomeen van ‘Ik heb een chique villa, maar ik wil een nog chiquere villa’”

2 “Het ideaal van altijd meer en meer is een valkuil”, zegt ‘geluksonderzoeker’ Lieven Annemans (UGent).
Photo News “Het ideaal van altijd meer en meer is een valkuil”, zegt ‘geluksonderzoeker’ Lieven Annemans (UGent).

Hoe gezonder we zijn en hoe beter onze relaties zijn met geliefden en vrienden, hoe gelukkiger. Maar met centen is dat niet zo. Vanaf een bepaald inkomen maakt nog meer geld net ongelukkiger. “Het ideaal van altijd meer en meer is een valkuil”, zegt ‘geluksonderzoeker’ Lieven Annemans (UGent).

Meer geld verdienen en toch ongelukkiger worden: verbaast u dat?

“We wisten uit eerdere statistieken al van dat inkomensplateau, maar dat de tevredenheid daarna afzwakt, is nieuw en opmerkelijk. Zeker als je weet dat dat voor gezondheid en sociale relaties niet zo is. Hoe gezonder en hoe beter onze relaties, hoe gelukkiger we ons voelen en daar zit geen limiet op. Met inkomen blijkt dat dus niet zo te zijn.”

Waarom?

“Psychologen en sociologen zouden dit moeten uitdiepen, maar mijn vermoeden is dat vooral grotere werkstress, competitie, mogelijk ook jaloezie kunnen meespelen, en dat steeds meer en duurdere spullen najagen op den duur geen gelukkig makend effect meer heeft. Het is het fenomeen van ‘Ik heb een chique villa en een mooie auto, maar ik wil vooral een nog chiquere villa en een nog mooiere auto.’”

Recent onderzoek toont dat de 8% Belgen die het slechtst scoort op vlak van gezondheid, onderwijs én huisvesting vaak gelukkiger is dan de groep die op die vlakken het best scoort.

“Inderdaad. Geluk is iets glibberigs om te meten en iedereen vult het anders in. Er zijn dus heel wat valkuilen voor onderzoekers. Die 8% die zich in slechte basisomstandigheden toch gelukkig voelt, illustreert dat zeker ook sociale relaties, autonomie en persoonlijkheid meespelen. Maar onze gegevens tonen dat de grote groep van armsten toch een pak ongelukkiger is dan zij die een (meer dan) gemiddeld inkomen hebben.”

Hoe ontevreden en ongelukkig zijn we vandaag als land?

“Dat hangt af van je invalshoek. Hoewel de levensstandaard hier een stuk hoger is dan het Europese gemiddelde, zijn zeven op de tien Belgen niet tevreden met hun inkomen. Dat maakt ons in vergelijking met buurlanden en Europese landen met vergelijkbare inkomens een pak ontevredener over dat aspect van ons leven. Tegelijk scoort België in internationale geluksbarometers niet slecht. We horen altijd dat Denemarken het gelukkigste land ter wereld is, maar in vergelijkende onderzoeken liggen wij daar een half punt achter. Zo’n groot verschil is dat niet. Wel zie je in die barometers dat de geluksevolutie in België al een paar jaar stagneert.”

We worden dus niet almaar gelukkiger?

“Over de lange termijn wel. We geven nu een hogere levenstevredenheid aan dan in de jaren vijftig. Maar op de korte termijn zien we dus die stagnatie. Voorspoed en materiële welvaart leiden bij ons niet meer tot nog meer geluk.” (BDB)

59 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • DIRK RASSCHAERT

    Wedden dat ik het tegendeel kan bewijzen? Wie neemt de handschoen op?

  • ann Van Damme

    Iedereen heeft recht op geluk en dus al wie dus meer heeft, levert in voor de anderen... Laat de politici het voorbeeld geven...

Lees meer