Exclusief voor abonnees

Inkomen van vrouwen nog altijd 30% lager dan dat van mannen

Het inkomen van een vrouw in Vlaanderen bedroeg in 2018 gemiddeld 1.474 euro per maand. Bij de mannen was dat 2.112 euro, of een verschil van 30%. Dat blijkt uit gegevens van Statistiek Vlaanderen. De kloof werd de voorbije jaren wel kleiner, want in 2006 stond die nog op 43%. Vrouwen van 18 jaar en ouder hadden toen een persoonlijk inkomen van 1.161 euro per maand, mannen 2.036 euro. Terwijl dat van mannen met maar 4% toenam in de periode 2006-2018, ging het bij vrouwen met 27% omhoog. Het verschil werd daardoor bijna 240 euro kleiner. De oorzaken van de kloof zijn bekend. Zo werken vrouwen minder vaak voltijds en zijn ze vaker actief in sectoren waarin er minder wordt betaald. Voor de hele Vlaamse meerderjarige bevolking lag het persoonlijke inkomen vorig jaar gemiddeld op 1.787 euro per maand. Sinds 2006 (toen 1.592 euro) steeg het gemiddeld met 1% per jaar. Mensen met een beperking of langdurig zieken hebben een lager inkomen (gemiddeld 1.450 euro per maand). Statistiek Vlaanderen merkt ten slotte nog op dat het persoonlijk inkomen in Vlaanderen zowat 300 euro hoger ligt dan in Wallonië en Brussel.

Lees meer