Onderwijs is gratis in ons land, maar niet kosteloos.
thinkstock Onderwijs is gratis in ons land, maar niet kosteloos.

Middenveld pleit voor maximumfactuur in secundair

De kostprijs van een schooljaar in het secundair stijgt. Het Netwerk tegen Armoede lanceert daarom vandaag een petitie voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Ook de Gezinsbond pleit voor zo'n factuur. "De ongelijkheid in onze scholen groeit.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Onderwijs is gratis in België, maar niet kosteloos. Scholen mogen geen inschrijvingsgeld innen, maar een extra bijdrage van de ouders is in het secundair wel mogelijk. En die kostprijs stijgt sneller dan kan worden verwacht op basis van de stijging van het algemeen prijspeil, zo blijkt uit de laatste studiekostenmonitor. Om die stijging te drukken moet er volgens het Netwerk tegen Armoede een maximumfactuur komen. Die is er al langer in het basisonderwijs.

Verschillende formules

De vereniging van 59 armoedeorganisaties lanceert vandaag een petitie waarin ze pleit voor een gedifferentieerde maximumfactuur, met één bedrag voor de eerste graad en verschillende formules voor de daaropvolgende jaren en studierichtingen. "Het dwingt scholen daarnaast ook om er op z'n minst over na te denken en idealiter een beleid te installeren", zegt algemeen coördinator David de Vaal. "Sommige scholen zijn zich nog onvoldoende bewust van wat armoede inhoudt." De resultaten van de petitie worden op 17 oktober, Wereldarmoededag, overgemaakt aan de volgende minister van Onderwijs.

Ook de Gezinsbond pleit voor een maximumfactuur. "De gemiddelde verschillen in de studiekosten in de eerste graad tussen scholen met een verschillende bovenbouw (ASO, KSO, TSO en BSO) zijn niet zo groot en dus is een graduele invoering van de maximumfactuur zeker haalbaar", zegt Elke Vergaeren van de Gezinsbond.

1.207, 3 euro per jaar

Beide organisaties verwijzen naar de studiekostenmonitor van Leuvense academici, die becijferden dat de mediaanstudiekost voor een schooljaar 1.207,3 euro bedraagt. Gemiddeld kostte een schooljaar in de eerste graad van het secundair in 2017-2018 1.309 euro, in 2006-2007 was dat 913,5 euro. "Omgerekend naar prijzen van 2017 komt dit neer op 1.079,76 euro", staat in het rapport. Een stijging van 21,2%.

Die toename kan bijna volledig worden teruggevoerd tot de spectaculair gestegen vervoerskosten: leerlingen wonen vaker verder van school en komen meer met de auto. Maar ook als je die vervoersonkosten eruit filtert, zijn er genoeg indicaties dat het uitgavenpatroon is veranderd en de ongelijkheid is gegroeid. Het bedrag voor meerdaagse schoolreizen is bijvoorbeeld verdubbeld, alleen nemen er nu minder leerlingen aan deel omdat niet iedereen het kan betalen. "Dat minder kinderen meegaan op schooluitstap is een heel belangrijk teken dat er zich een groeiende ongelijkheid afspeelt in de scholen", zegt de Vaal. Ook wijst de monitor op de sterk gestegen kosten voor ICT als mogelijke bron van ongelijkheid. Dat kan problematisch zijn omdat digitale ongeletterdheid een groot probleem vormt, zeker bij de meest kwetsbare groepen van de samenleving.

GO!-scholen goedkoopst

Opvallend is het grote verschil tussen scholen, en dan vooral tussen de netten. In GO!-scholen lag de studiekost het laagst (946 euro) . In het vrij gesubsidieerd onderwijs - waarvan het katholiek onderwijs het leeuwendeel uitmaakt - lag die het hoogst met 1.272,86 euro. "In tegenstelling tot het gemeenschapsonderwijs moeten onze scholen een deel van hun werkingsmiddelen ook gebruiken voor infrastructuurwerken, omdat de overheid infrastructuurwerken in het vrij onderwijs slechts gedeeltelijk subsidieert", klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. (DM)

7 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Tiens Mevissen

    Mijn man zei altijd dit: "Wij kunnen het betalen dus moeten wij het goede voorbeeld geven" en dat deden wij. Waarom met de school op wintersport of 2 weken naar Griekenland? Wij weigerden en zo konden anderen, die het niet konden betalen, ook weigeren zonder zich beschaamd te voelen!

  • Nico Van Laerebeke

    Zal onpopulair zijn maar ben tegen een maximum factuur. Ons onderwijs gaat jaar op jaar achteruit, als je kinderen wil, zullen die kosten. Weet dat er ouders zijn die het moeilijk hebben, maar veel van de mensen die tekorten hebben doen zichzelf dat aan. Ook geen populaire uitspraak, maar iemand met verstand die rond zich kijkt kan toch makkelijk zien dat het overgrote deel gewoon mensen zijn die zelf de problemen opzoeken. Het is spijtig voor degene die wel steun nodig hebben...

Lees meer