Exclusief voor abonnees

Minderhedenforum over integratienota: "Te repressief"

De kwetsbaarste groepen bereik je niet met de afschaffing van onkostenregelingen voor kinderopvang of vervoer, of met onhaalbare resultaatsverbintenissen inzake taal en kennis van de Vlaamse canon. Dat zegt het Minderhedenforum in reactie op de nota integratie van Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA). Die nota, die de basis moet vormen voor het luik inburgering in het nieuwe Vlaams regeerakkoord, lekte vorige week uit. In de tekst is onder meer sprake van boetes voor inburgeraars die hun verplichtingen niet nakomen of niet goed genoeg Nederlands leren. Maar volgens het Minderhedenforum focust de nota te veel op repressieve maatregelen. Terwijl een geslaagd inburgeringstraject, bekroond met een attest, vandaag weinig tot geen meerwaarde biedt op de arbeidsmarkt, aldus de organisatie. In plaats van een verplicht taalniveau in te stellen voor sociale woningen, moeten er volgens hen vooral meer sociale woningen gebouwd worden die oog hebben voor de specifieke noden van nieuwkomers en hun gezinsgrootte.

Lees meer