Exclusief voor abonnees

Niet geslaagd (1)

Mijn zoon heeft tweemaal gekandideerd voor de job van politie-inspecteur. Hij heeft een diploma van de humaniora, was drie jaar hoofdleider van de Chiro, was als 22-jarige eindverantwoordelijk voor een reis naar Kroatië met 100 leden, organiseerde in samenspraak met de lokale politie en de gemeente jaarlijks een fuif voor 3.000 jongeren. Hij heeft vijf jaar in een horecazaak gewerkt en had geen dag verlet wegens ziekte. Hij beschikt over een blanco strafregister en is nooit tegengehouden voor dronken rijden. Toch werd hij niet weerhouden. In de laatste stap van de selectieprocedure, een persoonlijkheidsproef, dient men te verschijnen voor een commissie. Dit verhoor is allesbepalend. Men kan uitsluitend telefonisch feedback krijgen waarin louter bevestigd wordt dat men niet voldoet aan de job zonder enige duiding of toelichting. Slechts 1 op de 10 sollicitanten slaagt voor deze selectie. In plaats van een opening te creëren voor sollicitanten met een beperkt strafblad zou men er beter aan doen om heel de selectieprocedure, die verschillende maanden in beslag neemt, te herdenken en veel efficiënter, korter en eenvoudiger te maken. Na die proeven moet de geselecteerde immers nóg 18 maanden politieschool doorlopen. Deze periode kan beschouwd worden als een constante evaluatieperiode waarna men in alle objectiviteit een eindoordeel kan vormen.
Naam bekend

Lees meer