Exclusief voor abonnees

Pensioenen

Brieven

In uw artikel over de pensioenen gaat u volledig voorbij aan de grootste anomalie van ons systeem, namelijk de enorme kloof tussen het erg lage pensioen van bedienden en zelfstandigen enerzijds, en anderzijds de veel riantere pensioenen van de ambtenaren. Door de procentuele indexering van de uitkeringen wordt het verschil jaar na jaar zelfs nog groter. Daarbovenop komen voor de ambtenaar nog de grotere werkzekerheid, vaak gunstige uitstapregelingen, een goede balans tussen werk en privé en veel betere verloning dan vroeger. Het is dan ook geen wonder dat de overheid als werkgever in veel studies op nummer één staat bij jonge mensen. Of dit economisch gezien een goede zaak is, valt erg te betwijfelen.
Walter Van Rompaey, Duffel

Lees meer