Foto ter illustratie.
thinkstock Foto ter illustratie.

Wie werkt, maakt meeste kans op nieuwe job: maar 1 job op de 7 gaat naar werkzoekende

Amper 14% van wie wordt aangeworven, was werkzoekende. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven over loopbaanbewegingen bij 1,5 miljoen werknemers.

Wie werkt, maakt het meeste kans op een nieuwe job: 56% van de mensen die een nieuwe job vinden, was al aan het werk. Wat ook opvalt: slechts 14% van alle nieuwe aanwervingen zijn werkzoekenden, die vooral in de horeca en de uitzendsector aan de slag kunnen. Schoolverlaters vormen met 7,6% ook een kleine minderheid op de arbeidsmarkt.

Laaggeschoolden

De horeca en de uitzendsector zijn ook de sectoren met de meeste kortgeschoolden en personen met een migratieachtergrond. In de industrie, de logistiek en het openbaar bestuur zijn 70 tot 90% van de aanwervingen werkenden. Vooral de gezondheidszorg, openbare diensten en het onderwijs zijn gesloten sectoren voor wie als werkzoekende aan de slag wil gaan.

"Meer job-naar-job veranderingen zijn goed voor de arbeidsmarkt, maar niet voor de outsiders zonder werk en voor werknemers in een zwakkere positie", zegt professor Ludo Struyven van Onderzoeksgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt van de KU Leuven. "De tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden krijgt er met ons onderzoek een dimensie bij: ook bij de verdeling van jobs en het opbouwen van continuïteit in de loopbaan zijn het de laaggeschoolden en migranten die sneller opnieuw werkloos of inactief vallen."

Concurrentie

"Vandaar ons pleidooi om veel meer in te zetten op externe jobrotatie, ook tussen sectoren, voor werknemers in een zwakkere positie", gaat professor Struyven verder. In een aantal sectoren valt het op dat alleen werknemers met ervaring in de sector een nieuwe job vinden. In de openbare diensten gaat het zelfs om 91% van de nieuwe werknemers, in de industrie om 78%, in de financiële sector om 71%. "De cijfers tonen aan dat niet-werkende werkzoekenden in hun zoektocht naar een baan in grote mate en in vele sectoren in concurrentie treden met een grote groep werknemers, vaak met reeds ervaring in de job, of dat bepaalde nieuwe vacatures een zekere ervaring vereisen. Vanuit het beleid blijft het dus zaak om competentie- en kennisontwikkeling, ook bij niet-werkende werkzoekenden en inactieven, te blijven ondersteunen wil men de werkzaamheidsgraad voor deze groep verhogen."

Maatwerk

Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is dit rapport het uitgangspunt om nieuwe initiatieven te nemen om werkloosheid beter aan te pakken: "Onze plannen bestaan erin om meer arbeidsbeweging te creëren tussen de verschillende sectoren en voldoende aandacht te hebben voor heroriëntering. We willen ook meer maatwerk aanbieden bij de zoektocht naar werk. Het belang van levenslang bijscholen en omscholen sluit aan bij de bevindingen van de onderzoekers."

4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Scouse Moose

    Prof Struyven heeft enkel benul ven de realitieit van werkloos te zijn. Hilde Crevits nog even min. Crevits zegt dat ze zal "arbeidsbeweging creëren tussen de verschillende sectoren en voldoende aandacht hebben voor heroriëntering" maar hoe kan dat ooit werken als een werkgever replikeert op een sollicitatie dat een kandidaat te weinig relevante ervaring heeft? Uiteindelijk gebruik recruiters tegenover veel werklozen en oudere werknemers het klassieke hetzelfde antwoord.

  • Yves Cordy

    Ik hoop dat Vaneylen Pierre en Wesley Kenis heel goed beseffen dat tegen hen klacht kan ingediend wegens aanwakkeren van haat tegenover de werklozen waarvan de meeste (toegegeven, niet allen) wel degelijk liever zouden gaan werken indien iemand hen maar de kans zou willen geven. Zoals duidelijk blijkt uit dit artikel is dit vaak niet het geval. Jullie zouden in de grond moeten zakken van schaamte, stukje egoïsten!

Lees meer