Exclusief voor abonnees

Windstil Stekene in beroep tegen vergunning windturbines

Het actiecomité Windstil Stekene gaat in beroep tegen de vergunning die minister Schauvliege heeft afgeleverd voor de bouw van nieuwe windturbines langs de E34 in Stekene en Moerbeke. "We zijn enorm teleurgesteld dat de bezwaren van meer dan 700 mensen totaal genegeerd werden", klinkt het. "De argumenten die hiervoor gebruikt werden, getuigen van bedroevend weinig inzicht in de overlast die deze windmolens met zich meebrengen en de schade die er zal aangericht worden aan het landelijk en bosrijk karakter van onze gemeenten. We zijn wel degelijk voorstander van hernieuwbare energie, maar verzetten ons tegen de inplanting van windturbines in het Wullebos, vlak bij een natuurgebied én op 350 meter van onze woningen. Windmolens worden beter ingeplant in industrieterreinen of havengebieden." Het groot aantal bezwaarschriften sterkt het actiecomité wel in de overtuiging dat ze de vergunning juridisch moeten aanvechten. Daarom is nu beslist om in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "We hebben dan ook reeds een advocatenkantoor met ruime expertise onder de arm genomen." (PKM)

Lees meer