Exclusief voor abonnees

Zonne-energie DOEL x2 NODIG x3

De Vlaamse regering engageert zich om tegen 2030 het aantal zonnepanelen nagenoeg te verdubbelen en ook met windenergie moet 79% meer stroom gewonnen worden. "Voor zonne-energie had de ambitie een verdrievoudiging mogen zijn", zegt Sara Van Dyck van de Bond Beter Leefmilieu. "En wat het meest zorgen baart: de Vlaamse regering heeft nog geen idee hoe ze die doelstellingen wil behalen. Er moet dus nog een zonneplan en een windplan komen. Tegelijk spreekt de regering over biobrandstoffen voor de transportsector. Niet alleen is dat een federale materie, ze staat ook ter discussie wat betreft de milieu-impact. Warmtepompen worden gestimuleerd, maar het is een gemiste kans dat er geen lastenverlaging komt voor de elektriciteitsfactuur. Ten slotte is het goed dat er vanaf 2021 geen stookolietanks meer bij nieuwbouw mogen worden geplaatst."

Lees meer