(Illustratiefoto)
iStock (Illustratiefoto)

Aantal leefloners in Vlaanderen licht gestegen

Ruim 41.000 Vlamingen ontvangen een leefloon of een equivalent daarvan. Dat is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Vooral een aantal West-Vlaamse gemeenten is oververtegenwoordigd.

Begin 2019 ontvingen in totaal 38.179 Vlamingen en leefloon, een lichte stijging in vergelijking met 2018, toen dat nog voor 37.744 Vlamingen het geval was. Bijna 3.300 anderen krijgen een equivalent leefloon: een minimuminkomen voor wie niet in aanmerking komt voor een leefloon, maar zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevindt. In de praktijk gaat het vooral om asielzoekers en mensen die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Het aantal mensen met een equivalent leefloon is in vergelijking met vorig jaar min of meer stabiel gebleven.

De stijging zit vooral bij de jongeren. Tussen 2006 en 2019 was er een toename van 42 procent bij jongeren onder de 25 jaar. De 25- tot 44-jarigen blijven wel de grootste groep. Ook alleenstaanden hebben nog altijd vaker een leefloon dan wie een gezin heeft of samenwoont, al is het aantal alleenstaanden met een leefloon of equivalent daarvan de afgelopen dertien jaar wel met 10 procent gedaald. Bij gezinnen en samenwonenden ging het aantal leefloners net omhoog, met respectievelijk 35 en 23 procent.

Regionale verschillen

Wat de geografische spreiding betreft, zijn een aantal gemeenten in West-Vlaanderen oververtegenwoordigd, nog voor de meeste centrumsteden. In Mesen en Oostende ligt het aandeel leefloners met iets meer dan 6 procent van de bevolking het hoogst, gevolgd door Poperinge, Ieper, Blankenberge - allemaal in West-Vlaanderen -, en het Oost-Vlaamse Zelzate.

Het aandeel van de bevolking met een sociale bijstandsuitkering ligt in Vlaanderen wel een stuk lager dan in de rest van het land: in het Vlaams gewest gaat het om 3 procent van de bevolking, in Wallonië en Brussel om respectievelijk 5 en 7 procent.

14 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • danny janssens

    inderdaad mevr callebaut. afschaffen en geef ze in de plaats een pistool zodat ze dichtstbijzijnde bank of winkel kunnen overvallen

  • Emi De graeve

    Voor '68 moest men minstens eerst 3 maanden gewerkt hebben om recht te hebben op een uitkering. Toen was het na het afstuderen er voor zorgen dat ge tenminste direct een job had om te kunnen beginnen.

Lees meer