BELGA

"Overheid moet aanbod private huurmarkt verhogen"

De Vlaamse vastgoedmakelaars vragen aan de federale en Vlaamse overheid om van de private huurmarkt "opnieuw een volwaardige pijler te maken". De krapte op die markt neemt immers toe, er is een uitstroom van verhuurders. Daarom is een "stimulerend beleid" nodig om het aanbod te verhogen, zeggen de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) en het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV).

In bijna 95 procent van de private Vlaamse verhuurmarkt gaat het om een particuliere verhuurder die meestal één woning verhuurt. Maar in die categorie stellen de makelaars vooral een uitstroom vast.

Dat heeft volgens hen enkele redenen. Zo zijn fiscale stimuli er meestal enkel voor het verwerven van een eigen woning. Ook betreuren ze dat er soms meer aandacht geschonken wordt aan regels en restricties voor verhuurders.

Tweesporenbeleid
Een tweesporenbeleid van de overheid voor de private huurmarkt is daarom de oplossing. "Met name enerzijds het ondersteunen van de inkomenszwakke doelgroepen die niet in de sociale huisvesting terecht kunnen, maar anderzijds ook een stimulerend beleid om het aanbod in Vlaanderen te verhogen."

Fiscale stimuli
CIB en BIV denken aan fiscale stimuli, met name voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Een tweede element is een vrijstelling of vermindering van successie- en schenkingsrechten om ervoor te zorgen dat een pand in verhuring blijft. Ten slotte pleiten ze ook voor een lastenvermindering via een energie-abattement bij aankoop met het oog op verhuring.

Nu gaat maar 5 procent van de Vlaamse middelen voor woonbeleid naar de private woonmarkt. De fiscale uitgaven van de federale overheid gaan integraal naar eigenaars.

Lees meer