Lichten uit tijdens Earth Hour, een van de initiatieven die de aandacht op het milieu vestigen.
UNKNOWN Lichten uit tijdens Earth Hour, een van de initiatieven die de aandacht op het milieu vestigen.

1 op 2 Vlamingen bindt strijd aan met klimaatverandering

Ruim de helft van de Vlamingen (57 pct) geeft aan maatregelen genomen te hebben om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij speelt onder meer de hoop om dankzij maatregelen geld te besparen een belangrijke rol.

De resultaten blijken uit de analyse 'De klimaatverandering: voelt de Vlaming al nattigheid?' van de studiedienst van de Vlaamse regering op basis van een Europese enquête.
 
Meer betalen en meer besparen
Gevraagd naar de bereidheid om meer te betalen voor groene energie, blijkt dat slechts 22 pct van de Vlaamse respondenten niet bereid is meer te betalen, terwijl 67 pct aangeeft een financiële inspanning te willen doen.
 
De vaakst aangehaalde maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan zijn eerder consumptiegerelateerd: afvalsortering, het verlagen van energie- en waterverbruik, minder gebruik van wegwerpproducten en de aankoop van lokale producten en seizoensproducten.
 
De beweegredenen om zelf actie te ondernemen zijn zaken als burgerplicht en het geloof invloed te kunnen uitoefenen als iedereen zijn gedrag verandert. Een derde van de Vlamingen denkt met de maatregelen geld te kunnen besparen.

Goed geïnformeerd
Vlamingen voelen zich in het algemeen behoorlijk goed geïnformeerd over de klimaatverandering. Zowel qua oorzaken en gevolgen als qua manieren om de klimaatverandering aan te pakken, zitten ze boven het Europese gemiddelde.
 
Een vierde van de Vlaamse respondenten beschouwt klimaatverandering als het grootste mondiale probleem. De Vlamingen lijken, ten slotte, iets minder overtuigd van het onomkeerbare effect van de klimaatverandering dan de gemiddelde Europeaan. (belga/tw)

Lees meer