UNKNOWN

72.000 deelnemers voor campagne 'Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!'

Naar schatting hebben 72.000 mensen de voorbije twee weken deelgenomen aan de campagne 'Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!'. In bijna 500 gemeenten kon de consument aan de hand van zijn afrekening een simulatie laten maken om het aanbod te vergelijken en een bewuste keuze van energieleverancier te maken. De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie spreekt alvast van een succes.

De campagne begon op 17 september en liep twee weken. Ze vond plaats in bijna 500 van de 589 Belgische gemeenten. Verschillende gemeenten zullen ook na de campagne burgers nog helpen vergelijken.

De campagne mistte haar doel niet, meent de FOD Economie. Op de websites van de energieregulatoren (VREG in Vlaanderen, CWaPE in Wallonië, Brugel in Brussel) zijn de bezoekersaantallen sterk toegenomen sinds het begin van de campagne. De V-Test van VREG en Brusim, de simulator van Brugel, telden allebei een verdrievoudiging van het gemiddeld aantal simulaties per dag. Ook de CWaPE zag de bezoekersaantallen op haar simulator zeer sterk stijgen.

Voor de campagne werden naast gemeentepersoneel meer dan 400 ambtenaren ingezet waarvan drie kwart van de FOD Economie. De overige ambtenaren kwamen van de RVA, het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB), bpost en andere federale overheidsdiensten.

Hoeveel burgers en gezinnen ook effectief van energieleverancier zijn veranderd tijdens de campagne, is pas over enkele maanden bekend wanneer de energieregulatoren over die cijfers beschikken.

Lees meer