gettyimages.be

Consument kiest zelf voor papieren of elektronische factuur

Meer en meer mensen krijgen elektronische facturen opgedrongen, vaak via de kleine lettertjes in gewijzigde contractvoorwaarden. Test-Aankoop herinnert de consumenten er aan dat ze recht blijven hebben op een papieren factuur indien ze dit verkiezen, en dit zonder enige bijkomende kost. De consumentenorganisatie vraagt dat de bevoegde instanties er op toezien dat de overschakeling naar elektronische facturatie volgens de wet gebeurt.

Elk jaar worden 400 miljoen facturen verstuurd naar consumenten. Dat is een berg papier en veel rompslomp. Veel bedrijven proberen dan ook over te schakelen naar de elektronische facturen, aldus Test-Aankoop.

Overschakelen naar elektronische facturen kan alleen wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de verzender van de facturen en de ontvanger ervan. De klant moet dus zijn toestemming geven. Die toestemming kan uitdrukkelijk worden gevraagd. De organisatie stelt echter vast dat dit ook vaak impliciet gebeurt, door een wijziging van de factuurvoorwaarden waarbij op de factuur -vaak in minuscule letters- staat dat wanneer je de factuur betaalt je hiermee ook de wijziging aanvaardt. "Via de kleine lettertjes klanten een elektronische factuur opdringen kan niet", herhaalt Test-Aankoop.

Test-Aankoop vraagt daarom dat de FOD Economie toeziet op de manier waarop bedrijven consumenten laten overstappen naar elektronische facturen en op te treden wanneer dit via verdoken kleine lettertjes gebeurt. Minister voor Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) en staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken (N-VA) zullen gecontacteerd worden met de vraag erover te waken dat de keuzevrijheid van de consument wordt gerespecteerd, besluit de organisatie.

In een reactie beaamt minister van Consumentenzaken Peeters dat een consument de keuzevrijheid heeft om zijn facturen op papier dan wel elektronisch te ontvangen, en dit zonder bijkomende kosten. Hij vraagt de Economische Inspectie om te waken over de strikte naleving van deze regels. 

Peeters wijst er op dat een e-factuur tot significante kostenbesparingen en administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen kan leiden. "Het is belangrijk dat we de elektronische facturatie verder ontwikkelen en aanmoedigen. De elektronische facturatie is mogelijk, makkelijk en voordelig. Maar, de consument moet hier uitdrukkelijk zelf mee akkoord gaan", aldus de vicepremier.

Lees meer