PHOTO_NEWS

Geen schadevergoeding voor ontevreden toeschouwers 200 jaar Slag bij Waterloo

Toeschouwers die de reconstructie van de Slag bij Waterloo bijwoonden, hebben zich massaal tot Test-Aankoop gericht. Ze zijn niet te spreken over "de onaanvaardbare omstandigheden" waarin de reconstructie van de veldslag plaatsvond. De consumentenvereniging wil een schadevergoeding voor de misnoegde bezoekers. De organisatoren reageren alvast negatief en hekelen het "cliëntelisme" van Test-Aankoop.

Volgens Test-Aankoop gaat het om diverse problemen: "Sommige zitplaatsen, zelfs de peperdure, boden slechts een beperkt zicht op het slagveld tot zelfs helemaal geen zicht, of het moest een graanveld of heuvel zijn. Sommige toeschouwers waren zelfs verplicht om hun kinderen op de schoot te nemen, terwijl zij ook voor hen een stoeltje hadden betaald", stelt Test-Aankoop.

"Daarbovenop deden zich pendelproblemen voor en ook de gereserveerde parkeerplaatsen bleken slecht georganiseerd te zijn. Kortweg een betreurenswaardige organisatie".

Test-Aankoop noemt deze omstandigheden "onaanvaardbaar" en de toeschouwers zijn volgens de verbruikersorganisatie "volledig in hun recht om een schadevergoeding te eisen". Test-Aankoop engageert zich ertoe om de klachten en de vraag tot schadevergoeding van de getroffen toeschouwers te groeperen en over te maken. Voor zij die hun dossier aan Test-Aankoop willen toevertrouwen, volstaat het om de juridische dienst te contacteren op 02/542.34.34.

Anachronisme
Etienne Claude, voorzitter van de vzw Waterloo 1815-2015, en Patrick Parmentier, afgevaardigd bestuurder van VO-Event, reageren negatief op het persbericht van de Test-Aankoop. Patrick Parmentier onderstreept dat uit contacten van VO-Event met Test-Aankoop niet mag afgeleid worden dat er een schadevergoeding komt. Parmentier is verbaasd over de oproep van Test-Aankoop en zegt dat hij deze houding niet kan begrijpen. Hij spreekt over "cliëntelisme" van Test-Aankoop.
    
Parmentier erkent nochtans dat er enkele schoonheidsfouten zijn gemaakt bij de opstelling van de tribunes. Zo waren bepaalde plaatsen verkeerd genummerd. Maar er zijn volgens Parmentier telkens oplossingen gevonden voor de gerezen problemen. Dat blijkt volgens hem over het relatief geringe aantal e-mails met klachten. Ze kregen er een honderdtal, terwijl er 120.000 bezoekers waren die naar de reconstructies zijn komen kijken. De klachten gingen overigens praktisch allemaal over een slechte zichtbaarheid van het spektakel. Het aantal positieve mails was volgens de afgevaardigd bestuurder veel groter dan het aantal negatieve mails.
    
Etienne Claude zegt ook meer berichten met aanmoedigingen en gelukwensen te hebben gekregen dan klachten. De problemen met de mindere zichtbaarheid zijn voor hem kenmerkend voor dit soort spektakels. Zo zat de wind soms niet in de juiste richting om de rook weg te blazen van het afvuren van schoten, waar niets kan aan verholpen worden, en is het terrein op sommige plaatsen heuvelachtig, maar dat kon toch moeilijk genivelleerd worden. Etienne Claude wijst er op dat ze elk anachronisme bij de reconstructies wilden vermijden, reden waarom geen reuzenschermen werden opgesteld om het spektakel op uit te zenden.

Lees meer