Belastingaangifte invullen via Tax-on-web.
BELGAIMAGE Belastingaangifte invullen via Tax-on-web.

Exclusief voor abonnees

Geld verdienen aan uw belastingaangifte? Check of deze aftrekposten wel zijn vermeld

Hoewel de kans niet zo groot is dat u nog een bruine enveloppe met de belastingaangifte in de bus krijgt, is het tijd om aan die aangifte te denken. Wie dat via de klassieke — papieren — weg doet heeft tot 28 juni de tijd. Via Tax-on-web kan het tot 11 juli. Om ervoor te zorgen dat uw belastingen niet hoger dan nodig zijn, checkt u het best of u álle uitgaven die recht geven op een vermindering ook effectief hebt aangegeven. Even puzzelen met aftrekposten dus.

Bekende en vanzelfsprekende aftrekposten zijn de woonlening en het pen­sioensparen. Daar denkt u allicht automatisch aan omdat de bank u de fiscale attesten stuurt. Maar daarnaast zijn er ook een hele reeks andere uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Die staan in de vakken X en XI. Kijk bij het invullen van uw belastingaangifte zeker even na of u in aanmerking komt voor één van deze aftrekposten.

Vrijstelling voor dividenden

Een nieuwe belastingvermindering, die de federale regering vorig jaar invoerde. Via de belastingaangifte kan u een deel van de roerende voorheffing terugvorderen die u betaalde op dividenden uit aandelen. Dat is uiteraard interessant voor aandelenbeleggers, maar ook voor iedereen die coöperatieve aandelen heeft, zoals Argen-Co of Cera. Op al die dividenden wordt immers automatisch 30% roerende voorheffing afgehouden. Maar in 2018 waren de dividenden tot 640 euro daarvan vrijgesteld. Die roerende voorheffing nu terugvorderen gebeurt dus via de belastingbrief. Op die 640 euro krijgt u een belastingvoordeel van 30%, wat maakt dat u maximum 192 euro kan recupereren van de dividenden die u hebt ontvangen. Maar om dat voordeel te krijgen moet u dat wel expliciet in uw aangifte melden. De bewijsdocumenten moet u in de meeste gevallen zelf opvragen bij de bank(en) waar u een effectenrekening hebt en ze voorleggen als de fiscus daarom vraagt.

Code 1437/2437: u vult hier het totaalbedrag in van de roerende voorheffing die u terugkrijgt.

Kosten voor adoptie

Ook nieuw vanaf dit jaar is de fiscale aftrek voor de kosten die ouders maken als ze een kind adopteren. Zeker bij een interlandelijke adoptieprocedure kunnen die kosten sterk oplopen. Vanaf dit jaar kan u die inbrengen via uw belastingaangifte. Die vermindering bedraagt 20% van de gemaakte kosten, met een maximum van 6.150 euro vermindering per adoptieprodecure.

Code 1341: u telt alle kosten op die u hebt gemaakt voor de adoptie en neemt daarvan 20%. Dat bedrag — met dus een maximum van 6.150 euro — vult u hier in.

Wijk-werk- en dienstencheques

Met de wijk-werkcheques, de vroegere PWA-cheques, kan u langdurig werkzoekenden betalen om kleine onderhoudswerken, tuinonderhoud of andere klussen uit te voeren. Met de dienstencheques betaalt u huishoudelijke hulp. Beide cheques kosten 9 euro, maar daar kan u in Vlaanderen 30% van terugkrijgen via uw belastingaangifte, met een maximum van 1.470 euro. Concreet komt dat neer op 163 wijk-werk- en/of dienstencheques per jaar per persoon. Die geven dan in totaal recht op 440 euro belastingvermindering. In Brussel is dat voordeel beperkt tot 15% of een belastingvermindering van 220 euro. Als koppel hebt u allebei recht op dat fiscaal voordeel en kan u dus allebei 163 cheques inbrengen. Maar dan moet u ze allebei ook afzonderlijk besteld hebben, op eigen naam en met een eigen inschrijvingsnummer.

Code 3363/4363: u vult hier het totaalbedrag van de aangekochte wijk-werk-cheques in.

Code 3364/4364: u vult hier het totaalbedrag van de aangekochte dienstencheques in.

Kinderoppas

Niet alleen de kosten van de crèche of de onthaalhouder geven recht op een belastingvermindering, maar voor kinderen tot 12 jaar ook die van voor- of naschoolse opvang, van een kamp tijdens de vakantie of van de speelpleinwerking. Als uw kind 12 jaar is geworden in 2018, mag u die opvangkosten tot de verjaardag van uw kind aangeven. Voor kinderen met een zware handicap ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. U kan zo per kind maximum tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 45% of dus maximum 5,04 euro per kind per opvangdag.

Code 1384: u mag hier niet de totale kostprijs van de opvang ingeven, maar moet het zelf berekenen. Voor de dagen dat u meer dan 11,20 euro betaalde, rekent u dat plafond van 11,20 euro aan; voor dagen dat u eronder bleef, mag u het werkelijke bedrag aanrekenen.

Giften

Hebt u vorig jaar giften gedaan aan een (erkend) goed doel, dan geven ook die recht op een belastingvermindering. Voorwaarde is dat u in 2018 minstens 40 euro aan (eenzelfde) goed doel hebt geschonken. Dat mag in één keer gebeurd zijn, maar ook verspreid over het jaar. Giften geven recht op een belastingvermindering van 45%. Dat betekent dat u voor een minimumgift van 40 euro een belastingvermindering krijgt van 18 euro.

Code 1394: u vult hier het totaalbedrag van alle giften in.

Win-winlening

De naam voor de lening die u als particulier kan geven aan ondernemers en ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen. U kan als kredietgever maximaal 50.000 euro lenen aan een ondernemer. Die lening loopt altijd over 8 jaar. De manier waarop ze wordt terugbetaald, kan u zelf bepalen. Als u een win-winlening geeft, hebt u recht op een belastingvermindering. Die geldt jaarlijks, en dat tijdens de 8 jaar dat de win-winlening loopt. De belastingkorting bedraagt 2,5% van het uitgeleende bedrag.

Code 3377/4377: u geeft hier het uitgeleende bedrag begin 2018 op.

Code 3378/4378: u vult hier het uitgeleende bedrag eind vorig jaar in. De fiscus berekent uw belastingvermindering op basis van het gemiddelde van beide bedragen.

U stuurde maar liefst meer dan 200 vragen naar Michaël Van Droogenbroeck over uw belastingaangifte. Wij selecteerden er 20, gebaseerd op de onderwerpen die het vaakst aan bod komen. Deze week beantwoordt Michaël die vragen. Voor een stressvrije belastingaangifte!

In ons dossier speciaal voor abonnees leest u alles over hoe u uw geld kan laten opbrengen. Lees ook:

Op deze spaarrekeningen krijg je de hoogste rente

Vastgoed kopen in het buitenland: een verstandige investering?

Digitale energiemeter definitief goedgekeurd: wat met uw zonnepanelen?

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • ANNEKE YSEBAERT

    Emi en anderen, vele codes … akkoord, maar de gemiddelde burgers dient niet veel codes in te vullen. Wat mijn aangifte betreft, ik ga steeds te rade bij mijn eigen belastingcontroleur, hij is tenslotte de persoon die de meeste kennis ter zake zou moeten hebben. Andere info pluk ik van het internet of verkrijg ik via de bank.

  • Emi De graeve

    welke normale mens geraakt uit al die opeenvolgende vereenvoudigingen nog wijs uit de aangifte ? Ik ga rijtje aanschuiven om te laten invullen vwant ik ben niet slim genoeg voor de tax-on-web :-)

Lees meer