Michaël Van Droogenbroeck beantwoordt uw belangrijkste vragen over het pensioen.
Steven Richardson Michaël Van Droogenbroeck beantwoordt uw belangrijkste vragen over het pensioen.

Exclusief voor abonnees

Heb ik straks wel genoeg pensioen? En hoe zit dat met pensioensparen? Onze financieel expert beantwoordt al uw vragen

Vorige week kon u via HLN.be uw pensioenvragen insturen, en dat deed u ook massaal. Heel wat vragen gingen over het pensioensparen, maar ook over het afkopen van studiejaren en de leeftijd waarop u met pensioen zal kunnen gaan. De vragen die het vaakst terugkwamen hebben we hieronder samengebundeld, mét alle antwoorden van financieel expert Michaël Van Droogenbroeck. 

Pensioensparen

Ik ben 53. Loont het nog de moeite om met pensioensparen te beginnen?

Absoluut. Pensioensparen is interessant zowel om een extra kapitaal op te bouwen tegen wanneer u met pen­sioen zal gaan én omwille van het fiscale voordeel dat u elk jaar krijgt. Om die belastingvermindering te krijgen, gelden wel enkele voorwaarden: u moet minstens 18 jaar zijn en mag niet ouder zijn dan 65. Maar de belastingvermindering geldt ook alleen als u minimaal 10 jaar spaart. Dat betekent dat u er moet mee beginnen vóór uw 55ste. In uw geval kan dat dus nog. U kan dat zelfs dit jaar nog doen, dan hebt u ook voor 2019 nog recht op het fiscaal voordeel. U hebt de keuze tussen een jaarlijks maximaal gespaard bedrag van ofwel 980 euro (met een fiscaal voordeel van 30% of 294 euro op dat maximumbedrag) ofwel 1.260 euro (met een fiscaal voordeel van 25% of 315 euro op dat maximumbedrag).

Kan mijn zoon van 18 al aan pensioensparen doen? Hij studeert nog en werkt dus niet.

Ja, pensioensparen kan al vanaf 18 en op die manier bouwt uw zoon al op jonge leeftijd aan die pijler van zijn latere pensioen. Nadeel is wel dat het fiscaal voordeel voor pensioensparen enkel wordt doorgerekend als er ook inkomsten zijn. Wie weinig of geen inkomen heeft, loopt zo het fiscaal voordeel mis, omdat er geen inkomsten zijn waar het belastingvoordeel van kan worden afgetrokken.

Mag ik mijn pensioen­sparen opnemen op mijn 60ste?

Ja, u kan het bedrag dat u spaarde altijd opnemen, maar u wacht het best tot na uw 60ste verjaardag. Op dat moment wordt er een taks van 8% gerekend en worden er nadien geen belastingen meer aangerekend. Als u uw geld vóór uw 60ste verjaardag zou opnemen, dan betaalt u daar heel wat meer belastingen op: meestal 33%. Bovendien kan ook uw verzekeraar bij die uitstap uit een pensioenspaarverzekering voor eindvervaldag nog extra kosten aanrekenen. Toch is er een argument om uw pensioensparen nog niet meteen op te nemen op uw 60ste verjaardag. U kan immers tot uw 65ste blijven sparen. Dat geeft u jaarlijks recht op de belastingvermindering. U hebt tussen uw 60ste en 65ste dus wel een fiscaal voordeel, maar moet daar geen eindbelasting meer op betalen.

Kan een 60-plusser het best voor 1.230 euro pen­sioensparen in 2019? En ook in 2020? Mijn echt­genote werd dit jaar 64 jaar en doet al decennia lang aan pensioensparen.

U kan op elke leeftijd kiezen voor welk (maximum)bedrag u spaart: 980 euro met 30% fiscaal voordeel of 1.260 euro met 25% fiscaal voordeel. En u kan dat ook jaarlijks laten variëren. Er is zeker een argument om vanaf uw 60ste te kiezen voor het maximum­bedrag van 1.260 euro, want in dat geval hebt u dus wel het fiscaal voordeel maar betaalt u geen belastingen meer op het bedrag dat u bijeen spaart. Die heffing werd immers op uw 60ste verjaardag aangerekend.

Deeltijds gewerkt

Stel dat ik mijn hele loopbaan deeltijds werk. Welk effect heeft dat op mijn pensioen?

In de meeste gevallen betekent minder werken ook minder pensioen. Als u op dit moment ook deeltijds aan het werk bent, dan kan u nu al zien wat het effect daarvan is op uw pensioen. Via mypen­sion.be wordt uw huidige situatie in de loopbaan geprojecteerd naar de toekomst en zo ziet u wat het effect van deeltijds te (blijven) werken zal zijn op uw pensioenbedrag.

Studiejaren afkopen

Hoeveel betaal ik om een studiejaar af te kopen?

Sinds begin deze maand betaalt iedereen, ongeacht het statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar), evenveel om een studiejaar af te kopen: 1.530 euro per studiejaar. Dat tarief geldt nog één jaar. Werknemers en zelfstandigen die meer dan 10 jaar geleden zijn afgestudeerd, kunnen alleen de studiejaren van na hun 20ste verjaardag afkopen tegen dat voordeeltarief. Voor de jaren tot hun 20ste verjaardag telt een hoger bedrag, dat meer wordt hoe ouder u bent. Wie minder dan 10 jaar geleden is afgestudeerd, kan ook de studiejaren voor die 20ste verjaardag voor het bedrag van 1.530 euro per studiejaar afkopen.

Is het gegarandeerd dat het stukje extra pensioen door het afkopen van studiejaren niet zal worden wegbelast?

Nee, die garantie hebt u niet. Meer zelfs, het is een risico dat u loopt als u studie­jaren afkoopt, omdat u zo in een hogere belastingschijf terecht kan komen. Daarom maakt u het best vooraf een simulatie. Door een studiejaar af te kopen krijgt u later een hoger pensioen, maar die bedragen (tussen de 271 en 440 euro per afgekocht studiejaar) zijn bruto. U betaalt er dus belastingen op en de vraag is wat u er netto aan overhoudt. Een simulatie maken kan ook via mypension.be.

In het buitenland gewerkt

Waarom krijg ik op mypension.be en mijnloopbaan.be geen informatie over de 5 jaar die ik in Engeland werkte. Moet ik wachten tot 2042 (als ik 67 ben) om bevestiging te krijgen dat mijn dossier al dan niet in orde is?

De reden dat de informatie over de jaren in Engeland nog niet opgenomen is in mypension.be is allicht omdat de Pensioendienst daar nog niet van op de hoogte is. De dienst is volop bezig met het opzetten van elektronische gegevensuitwisseling met de buurlanden, maar dat is nog niet rond en dat zal allicht ook nog even duren. Daarom meldt u dat het best zelf via mypen­sion.be onder het luik ‘mijn pensioenloopbaan’. Uw buitenlandse periode zal dan voorlopig aan uw loopbaan worden toegevoegd en gebruikt worden voor het maken van een correctere schatting van de datum waarop u met pensioen kan, maar niet voor het pensioenbedrag. Tegen uw pensioendatum zal de Pen­sioendienst die periodes ook nog eens controleren met de pensioen­instelling in Engeland.

Wat als ik pensioen heb opgebouwd in verschillende landen? Kan ik dat tot een volledig pensioen samenvoegen?

Voor het bepalen van uw pensioendatum in België geeft u het best alle gewerkte periodes in het buitenland in via mypension.be. Die gewerkte dagen zullen dan meetellen om te bepalen wanneer u hier met pen­sioen kan gaan. Het gedeelte van uw pensioen dat u in het buitenland hebt opgebouwd, zal berekend en uitbetaald worden door de pensioeninstelling in het land of de landen waar u hebt gewerkt. De aanvraag voor dat buitenlands pen­sioen kan worden ingediend via mypension.be, een Pen­sioenpunt of bij uw gemeentebestuur. De Pensioendienst zal dan die aanvraag doorsturen naar de pen­sioendienst in het buitenland.

Langer werken

Ik ben contractueel medewerker bij de overheid en moet op mijn 65ste met pensioen. Kan ik 2 jaar langer werken tot mijn 67ste? Ik heb het geld nodig en werk graag.

Zowel als werknemer als ambtenaar kan u blijven doorwerken na de leeftijdsgrens waarop u met pen­sioen kan. Uw werkgever moet daarmee wel akkoord gaan. U kan natuurlijk ook met pensioen gaan en bijverdienen en die inkomsten combineren met uw pensioen. Als u 65 jaar of ouder bent of 45 jaar gewerkt hebt of een overgangsuitkering ontvangt, mag u bij uw pensioen zelfs onbeperkt bijverdienen. Is dat niet het geval, dan zijn uw inkomsten beperkt. Als u dan te veel bijverdient, zal uw pensioen worden verminderd of zelfs worden geschorst.

Word ik gestraft als ik na mijn pensionering op mijn 65ste mijn bijverdienste blijf voortzetten?

Neen. Als u op 65 met pensioen gaat, dan kan u onbeperkt bijverdienen en dat combineren met het pensioen waar u recht op hebt. U betaalt uiteraard belastingen op de inkomsten uit die bijverdienste, maar die inkomsten hebben geen impact op uw pensioenbedrag. Als u vroeger dan 65 met pensioen gaat (en geen 45 jaar heeft gewerkt), moet u wel opletten dat u niet boven bepaalde grenzen gaat.

Niet gewerkt

Ik bleef jaren thuis toen er nog geen tijdskrediet bestond. Kan die periode meetellen voor mijn pensioenjaren en -uitkering?

Die periode kan inderdaad meetellen bij het berekenen van de datum waarop u met pensioen kan, niet voor de berekening van uw pensioen. De periode kan voor maximaal 3 jaar meetellen. Voorwaarde is dat u uw loopbaan destijds tijdelijk hebt onderbroken om een kind (jonger dan 6 jaar) op te voeden en u zich niet in een ‘periode van gelijkstelling’ bevond (zoals ziekte, invaliditeit of werkloosheid). U kan die periode doorgeven via mypension.be en dan doorklikken naar ‘mijn pensioenloopbaan’.

Zelf nog pensioenvragen?

Bij de Pensioendienst kan u terecht met alle vragen over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld voor zowel de berekening van de datum waarop u met pensioen kan als voor het bedrag dat u dan zal ontvangen. U kan de Pensioendienst makkelijk bereiken via:

• www.mypension.be en dan eerst inloggen
• de pensioenlijn op het telefoonnummer 1765
•  www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Onze financieel expert laat zien hoe je belegt vanuit je luie zetel: trackers volgen alle aandelen op

Het depositofonds staat garant voor 100.000 euro spaargeld per rekening: wat als het toch fout loopt?

‘Slapend rijk’ door te investeren in vastgoed? Dit brengt verhuren echt op

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer