Als het op successieplanning aankomt, is een testament een handig instrument.
Shutterstock Als het op successieplanning aankomt, is een testament een handig instrument.

Het nieuwe erfrecht komt eraan: zo stelt u uw testament op punt

Op 1 september gaat het nieuwe erfrecht van kracht. Hebt u al een testament? Dan is nu het ideale moment om dat nog eens onder de loep te nemen. De nieuwe regels geven een grotere vrijheid om uw geld na te laten aan wie u wil. Dat maakt het ook interessanter om tijdig een testament te maken als u wil afwijken van het gebruikelijke pad. De volgende tips kunnen u daarbij helpen.

1. Tijd om uw testament te (her)bekijken

Een groot voordeel van het nieuwe erfrecht is dat u vanaf nu de helft van uw vermogen nalaat aan wie u wil. Dat maakt zeker een verschil als u meer dan een kind hebt. Tot nu toe kon u dan maar vrij beschikken over een derde van uw vermogen. Vanaf 1 september wordt dat de helft. Hebt u twee kinderen? Dan kan u die nu elk een vierde geven en de andere helft aan kleinkinderen of een goed doel schenken. 

2. Wat gebeurt er als u niets doet?

Ook al wil u niet direct iets aan uw testament veranderen, het is niet slecht om het er toch even bij te nemen. In het licht van de nieuwe regeling kunnen sommige formuleringen immers tot verwarring lijden. Zo staat momenteel in heel wat testamenten dat ‘het grootst beschikbare gedeelte’ naar bijvoorbeeld de kleinkinderen moet gaan. Hebt u twee kinderen, dan is de vraag vanaf 1 september of die kleinkinderen een derde (volgens de oude regeling) of de helft (volgens het nieuwe erfrecht) mogen krijgen. Wilt u misverstanden vermijden, dan past u die zaken best aan.

Voor alle duidelijkheid: u bent niet verplicht om een testament op te maken.  Doet u dat niet, dan krijgen uw erfgenamen hun deel volgens de wettelijke regels. 

TIP: Wie tijdens zijn leven een mooi vermogen wil opbouwen, begint beter tijdig met pensioensparen. Zo spaart u een miljoen tegen uw pensioen.

3. Heeft het nieuwe erfrecht impact op schenkingen?

Ja, vooral als uw erfgenamen op diverse tijdstippen schenkingen krijgen of kregen. Binnen het nieuwe erfrecht geldt nu een andere waarderingsregeling, waardoor elke erfgenaam de ontvangen schenkingen moet inbrengen als de notaris uw vermogen weer samenstelt om de erfenis te verdelen.

Momenteel moet ieder evenveel inbrengen, ongeacht het tijdstip waarop de schenking gebeurde. Vanaf 1 september zullen personen die vroeger een schenking kregen méér moeten inbrengen, en dit omdat de waarde van roerende of onroerende goederen wordt geïndexeerd tot de dag van het overlijden. 

Dat kan in de praktijk vervelend zijn als elk kind 20.000 euro geeft op hun twintigste, maar ook wil dat ze na uw overlijden precies evenveel krijgen.

Voor gedane schenkingen is wel een overgangsregeling voorzien, die zorgt dat uw kinderen na uw overlijden toch evenveel krijgen, zelfs al kregen ze hun schenking op een ander moment. Ook hier is het interessant om eens contact op te nemen met een notaris, om uw wensen klaar en duidelijk in een testament te laten opnemen.

4. Overweeg alternatieve regelingen voor uw nalatenschap

Als het op successieplanning aankomt, is een testament een handig instrument. Maar er zijn nog andere manieren om uw nalatenschap te regelen. Vooral de levensverzekering wint de laatste jaren aan populariteit als alternatief voor een testament of schenking.

Een troef van de levensverzekering is dat u zo de notariskosten vermijdt om een testament op te maken. Bovendien laat een levensverzekering toe om tijdens de looptijd van het contract de begunstigden te wijzigen. Het is uiteraard niet zo dat u via een levensverzekering wettige erfgenamen kunt omzeilen. Een ander voordeel: bij een levensverzekering blijft het geld van uzelf tot u er niet meer bent, wat bij een schenking niet het geval is.

Verder spaart u via een levensverzekering niet alleen voor uw nabestaanden maar ook voor uzelf, aangezien een levensverzekering voor aanvullend pensioenkapitaal zorgt als u een lang leven beschoren is. Er bestaat bovendien een uiteenlopende waaier aan levensverzekeringen. Een tak 21-levensverzekering is bijvoorbeeld een veilig product met een gewaarborgd rendement.

Tip: Hier vindt u een overzicht van ruim tak 21-spaarverzekeringen met de laagste instapkosten.

Lees ook:

Tak-producten sparen via een levensverzekering

Hoeveel moet u opzij zetten voor een zorgeloos pensioen?

Leer sparen in vier stappen

Bron: spaargids.be.

59 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Leo Duym

    Gino Denil, zoek op: Welk effect hebben de nieuwe erfenisregels op uw nalatenschap? Ik citeer: ‘Heeft het nieuwe erfrecht impact op schenkingen? Het antwoord luidt ja, met name als uw erfgenamen op een verschillend tijdstip een schenking krijgen.’ M.a.w. als je tijdens je leven schenkingen doet, wordt je vermogen na je overlijden VIRTUEEL opnieuw samengesteld om de delen gelijk te verdelen over je erfgenamen. Het gaat hier dus over een eerlijkere verdeling onder erfgenamen.

  • Leo Duym

    Gino Denil, waar staat in artikel 3 wat jij zegt, meer bepaald: ‘Als je het (erfenis) schenkt tijdens je leven moeten er in principe nog altijd schenkingsrechten betaald worden.’ Dankzij een bankgift, drie jaar geleden, zal mijn vrouw 0€ belasting moeten betalen op het 'kleine' fortuin, dat ze zou erven wanneer haar moeder overlijdt, aan die regeling verandert niets.

Lees meer