Shutterstock

Hoe kan u uw spaargeld toch laten renderen?

De Europese Centrale Bank maakte onlangs bekend dat ze de belangrijkste rentevoeten nog een tijdje op het huidige bodemniveau handhaaft. Wie op een hogere intrest had gehoopt, blijft dus op zijn honger zitten. Wij gingen na hoe u uw centen bij de bank toch nog wat kan aandikken. 

Optie 1: De klassieke spaarrekening

De spaarrekening is en blijft voor veel Belgen een veilige haven. Eind april hadden we met zijn allen liefst 379,5 miljard euro op onze rekeningen geparkeerd. De meeste banken afficheren een totale rente van 0,11%. Daar tegenover staat een actuele inflatie van 1,89%, waardoor de reële waarde van uw spaarcenten fors daalt. We stellen momenteel vast dat verschillende banken spaarrekeningen hebben die tot acht keer beter scoren dan de meeste aanbieders op de markt.

Op 14 juni was de intrest het hoogst bij Deutsche Bank. Het DB Saving Plan biedt een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,30%, goed voor een jaarrendement van 0,90%. Aan die rekening hangen wel enkele voorwaarden vast, zoals een gelimiteerde maandelijkse storting. De tweede in het rijtje is MeDirect Fidelity Sparen (0,05% + 0,80%), gevolgd door Santander Consumer Bank Vision+ (0,15% + 0,65%). De bank kan op eender welk moment beslissen om die rente op te trekken, dan wel naar beneden te halen.

TipVergelijk hier de top 10 spaarrekeningen met de hoogste rente

Optie 2: Termijnrekening en kasbons

Een termijnrekening kent een vooraf vastgelegde looptijd en rendement. Ze is geschikt voor spaarders die hun centen langere tijd kunnen missen. Hoe langer u het geld vastlegt, hoe hoger de rente. Uw opbrengst wordt belast aan een roerende voorheffing van 30%. Het rendement oogt in veel gevallen fraaier dan dat op de meeste spaarrekeningen. Het hoogste rendement vinden we bij de Maltese Izola Bank met bruto 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. U moet uw geld dan wel tien jaar aan de bank toevertrouwen. Voorziet u een spaarhorizon van vijf jaar, dan bedraagt het nettorendement nog 1,26% (bruto: 1,80%). De gloriedagen van de kasbon liggen dan weer helemaal achter de rug. U moet in het beste geval vrede nemen met het nettorendement van 0,76% op tien jaar (Deutsche Bank).

TipVergelijk hier de rentevoeten van alle termijnrekeningen en kasbons.

Optie 3: Pensioensparen

Pensioensparen is een beleggingsvorm die een fiscaal voordeel oplevert. Hoe vroeger u met pensioensparen begint, hoe meer pensioenkapitaal u opbouwt. U ontvangt het gespaarde bedrag op uw vijfenzestigste. De pensioenspaarverzekering (van het type tak21) is de veilige keuze: ze biedt een gegarandeerde rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname. De meeste pensioenspaarverzekeringen behaalden vorig jaar een nettorendement tussen 1,70% en 2,30%. U moet wel instapkosten betalen. Het pensioenspaarfonds is dan weer een echt beleggingsfonds en biedt dus geen gegarandeerd rendement. Wanneer de beurzen het net als vorig jaar minder goed doen, moet u aan pensioenkapitaal inboeten. Bloeit de economie weer open, dan varen de centjes voor uw oude dag er wel bij.

Tip: Vergelijk hier de rendementen van pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen.

Optie 4: Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds verzamelt de inleg van een groot aantal beleggers en verdeelt het over aandelen, obligaties en andere producten, gespreid over verschillende sectoren, markten en landen. Door die spreiding ligt het risico lager dan wanneer u in aandelen van één bedrijf zou beleggen. Aan een beleggingsfonds hangen diverse kosten vast. Spaargids.be biedt een overzicht van de prestaties uit het verleden van meer dan 2.600 fondsen. Sommige positieve uitschieters leverden de belegger meer dan 20% rendement per jaar op, maar even goed lieten fondsen een verlies van 10% en meer optekenen. Beleggingsfondsen kunnen dus een interessante optie zijn, maar gaan altijd gepaard met risico’s.

TipBekijk hier de best presterende beleggingsfondsen.

Lees ook:

Sparen voor uw kind: is beleggen interessanter? 

Welke intresten moet u aangeven?

Tien zaken die u moet doen om het goedkoopste tarief voor uw woonlening te krijgen

Bronspaargids.be.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer