Photo News

Exclusief voor abonnees

Hoe zit het met uw woonkrediet? Alles wat u wil weten over uw belastingaangifte

Nog even en het is weer zover: het invullen van de belastingaangifte. Een klus waar de meeste onder ons tegenop zien, getuige de meer dan tweehonderd vragen die u over uw belastingbrief stelde aan onze financieel expert Michaël Van Droogenbroeck. Wij selecteerden hier 20 onderwerpen uit die u duidelijk aan het hart gaan. Vandaag in deel 1: alles over wonen en woonkredieten.

Ik kocht een appartement in Zuid-Spanje voor eigen gebruik. Moet ik dit op mijn Belgische belastingaangifte invullen, en hoe?

“U verhuurt uw eigendom niet, dus moet u de brutohuurwaarde ingeven verminderd met de buitenlandse belasting. De brutohuurwaarde komt overeen met de jaarlijkse gemiddelde huur die u had kunnen ontvangen tijdens het jaar, wanneer u uw appartement zou hebben verhuurd (volgens de gebruiken in het land waar uw goed zich bevindt). Dat bedrag neemt u op in vak III, rubriek B. 2.”

Voor de bouw van onze woning leenden wij 160.000 euro. 80.000 loopt via een hypothecaire inschrijving en 80.000 via een hypothecair mandaat. Het volledige bedrag is nog niet opgenomen maar we betalen op het reeds opgenomen bedrag kapitaal en intresten terug. We wonen niet samen. Hoe geven we dit aan?

“U kan beiden aanspraak maken op de geïntegreerde woonbonus. Die geeft u in onder code 3334 (vak IX, rubriek I, 1, a) volgens deze berekening: de intresten en kapitaalaflossingen die u in 2018 betaald heeft x 1/2 (want de lening is slechts voor de helft hypothecair gewaarborgd) x 50 procent (ervan uitgaande dat iedere partner voor de helft eigenaar is). Dat bedrag is begrensd tot 2.280 euro gedurende de eerste 10 jaar. Het bedrag wordt dus ingevuld onder code 3334, onder code 3336 moet u ook nog aanduiden dat de woning op 31/12/2018 uw enige woning was.”

Mijn partner en ik kochten in 2018 een bouwgrond en aanliggend stuk landbouwgrond aan. De beide gronden hebben een apart kadastraal inkomen. Moet dit opgenomen worden in onze aangifte van 2019 en hoe moet dit opgenomen worden? Kunnen we onze lening of schuldsaldo hiervoor in aftrek brengen?

“De kadastrale inkomens moeten worden samengeteld en elk voor het deel waarvan ze onverdeeld eigenaar zijn worden aangegeven onder de codes 1107 en 2107 van vak III.”

Ik heb 2 hypothecaire leningen, een voor mijn eigen woonhuis in Wallonië en een appartement in Vlaanderen dat ik verhuur. Kan ik beide leningen fiscaal inbrengen?

“U woont in Wallonië, dan komt de lening van uw woonhuis inderdaad in aanmerking voor een Waals belastingvoordeel als aan alle voorwaarden is voldaan. Voor leningen vanaf 2016 (chèque habitat) moet bijvoorbeeld de lening zijn aangegaan voor het verwerven van de enige woning. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan kan de lening niet in aanmerking komen voor een belastingvoordeel, ook geen federaal voordeel. De lening voor het verhuurde appartement kan in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel, maar ook hier: als aan alle voorwaarden is voldaan. Zo geldt bijvoorbeeld voor leningen vanaf 2014 de federale vermindering voor het lange termijnsparen (voor de kapitaalaflossingen) en de interestaftrek.”

Trek ik mijn schuldsaldoverzekering best af? Ik heb begrepen dat als je dit wel doet, dat je dan in geval van overlijden van de partner, belastingen moet betalen op het deel van de lening dat wegvalt. Indien je dit niet inbrengt, zou je hier geen belastingen op moeten betalen?

“De uitkering van een individuele levensverzekering die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel is vrijgesteld als er geen belastingvoordeel is verleend. Van zodra u één keer een belastingvoordeel heeft verkregen, zullen de uit dat contract voortvloeiende voordelen worden belast.”

U stuurde maar liefst meer dan 200 vragen naar Michaël Van Droogenbroeck over uw belastingaangifte. Wij selecteerden er 20, gebaseerd op de onderwerpen die het vaakst aan bod komen. Deze week beantwoordt Michaël die vragen. Voor een stressvrije belastingaangifte!

Geld verdienen aan uw belastingaangifte? Check of deze aftrekposten wel zijn vermeld

Vastgoed kopen in het buitenland: een verstandige investering?

Digitale energiemeter definitief goedgekeurd: wat met uw zonnepanelen?

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer