Beeld ter illustratie.
Getty Images Beeld ter illustratie.

Exclusief voor abonnees

Hoeveel geld moet je opzijzetten voor een zorgeloos pensioen? Zo bereken je je spaarbuffer

De meeste werkende Vlamingen proberen een deel van hun loon opzij te zetten voor hun oude dag. Dat valt helaas niet altijd even goed mee. Hoeveel spaarreserve kunnen we gemiddeld aanleggen, en is dat eigenlijk wel voldoende?

Hoeveel geld u langs de kant kunt zetten, hangt sterk af van uw beroepsinkomen. Daarnaast speelt ook uw bestedingspatroon een belangrijke rol. Leeft u graag op grote voet, dan is het gemiddelde huishoudbudget waarschijnlijk ontoereikend. Statistiek Vlaanderen becijferde dat het netto beroepsinkomen boven de taalgrens gemiddeld 2.240 euro per maand bedraagt. Voor voltijds werkenden loopt dat cijfer op tot 2.693 euro per maand. Het netto beroepsinkomen van hooggeschoolden – ongeacht of ze voltijds, dan wel deeltijds werken – lag in 2018 gemiddeld op 2.579 euro per maand. Bij middengeschoolden bedroeg het 1.981 euro per maand en bij laaggeschoolden 1.644 euro.

Bijna tienvoudig voor hoogopgeleide ouders

Wanneer we dat aftoetsten aan de gemiddelde gezinsbestedingen in 2018 volgens Statistiekbureau Statbel, namelijk 36.895 euro per jaar, dan blijkt dat er voor een Vlaams gezin met twee laaggeschoolde werkende ouders met een gemiddeld jaarinkomen van 39.456 euro amper 2.561 euro spaarmarge rest. Een huishouden met twee hooggeschoolde werkende ouders beschikt daarentegen over een gemiddelde spaarreserve van 25.001 euro per jaar.

Diverse bronnen menen dat een spaarbuffer van drie keer het maandloon volstaat, terwijl meer defensieve experts zweren bij zes keer het maandloon

Spaarbuffer

Hoe uw situatie er ook uitziet, u doet er altijd goed aan om een spaarbuffer te voorzien. Die reserve wapent u tegen onverwachte uitgaven. Over hoeveel die buffer idealiter bedraagt, circuleren verschillende cijfers. Diverse bronnen menen dat drie keer het maandloon volstaat, terwijl meer defensieve experts zweren bij zes keer het maandloon. Het concrete saldo hangt ook sterk af van uw gezinssituatie, uw inkomen en uw vaste lasten. Hebt u een eigen huis? Dan beschikt u bij voorkeur over een hogere buffer dan wanneer u in een huurhuis woont. Een defect loert immers altijd om de hoek. De koppeling van de spaarbuffer aan het maandloon heeft een logische verklaring: hoe hoger het inkomen, hoe duurder doorgaans de bezittingen en hoe hoger de herstellings- of vernieuwingskosten. Een hogere levensstandaard staat niet zelden ook synoniem met een hoger gezinsbudget.

26.950 euro voor tweeverdieners

Leggen we de beoogde spaarbuffer naast het maandinkomen, dan heeft een koppel dat een hogere opleiding genoot, baat bij een toegankelijke spaarreserve van 15.474 euro, terwijl voor een laaggeschoold werkend koppel 9.864 euro al volstaat. Aangezien het koppel laaggeschoolden per jaar gemiddeld slechts 2.561 euro langs de kant kan zetten, blijkt dat een wel heel lastige opgave. 

De BufferBerekenaar van het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft u op basis van uw individuele situatie een kijk op het geld dat u beschikbaar moet hebben. De software legt de lat nog hoger: een gezin tweeverdieners met twee kinderen tussen vier en twaalf jaar, een eigen woning en twee compacte auto’s zou maar liefst 26.950 euro budgetbuffer moeten voorzien.

Regionale verschillen

Zowel op het vlak van salaris als huishoudbudget tekenen zich regionaal sterke verschillen af. Waar Vlaamse gezinnen volgens Statbel in 2018 36.895 euro besteedden, bedroeg dat in Wallonië 35.589 euro en in Brussel 33.356 euro. In 2017 verdiende een voltijds tewerkgestelde werknemer in België gemiddeld 3.558 euro bruto per maand. Werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienden 4.174 euro, terwijl werkgevers in Vlaanderen en Wallonië een brutosalaris van respectievelijk 3.499 euro en 3.308 euro betaalden. Vlamingen verdienen dus doorgaans meer dan Walen, maar geven hun inkomen ook vlotter uit.

Dit artikel gaat uit van de meest recente, beschikbare cijfers. Voor de gemiddelde gezinsbestedingen zijn enkel rapporten uit 2016 en 2018 beschikbaar, waardoor een concrete vergelijking met 2017 niet mogelijk is.

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Waarom wordt mijn spaargeld belast en blijven die rentes zo laag? De meest gestelde vragen over het spaarboekje beantwoord

Onze financieel expert laat zien hoe je belegt vanuit je luie zetel: trackers volgen alle aandelen op

Het depositofonds staat garant voor 100.000 euro spaargeld per rekening: wat als het toch fout loopt?

Lees meer