Hun zoontje zweefde tussen leven en dood. Zijn mama zag geen andere keuze dan stoppen met werken.

Kleuter Korneel liep een hersenletsel op na een quad-ongeval. Mama Stefanie blijft thuis om haar zoontje bij te staan tijdens de jarenlange revalidatie. Met één loon minder en extra medische kosten is dat niet gemakkelijk.

Soms slaat het leven toe. VIVAY wil je steunen in moeilijke dagen, om te beschermen wie echt telt. AG Insurance biedt sinds kort de Kindzorgverzekering aan, voor als je kind (tot en met 18 jaar) minimum 21 opeenvolgende dagen niet naar school of naar de crèche kan. Je krijgt dan een vast maandelijks bedrag gedurende max. 6 maanden.

Meer weten? Klik hier

De ouders van Korneel hebben ook een crowdfunding opgezet. Wil je graag iets bijdragen? Dat kan via deze link.

Deze reclame gaat over de Kindzorgverzekering van AG Insurance. Dit is een verzekering van het type diverse geldelijke verliezen (Tak 16) met een looptijd van 1 jaar, die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. Deze verzekering werd ontwikkeld door AG Insurance en eventueel door je tussenpersoon verkocht. Ze voorziet een tussenkomst maximaal 6 maanden per verzekeringsjaar en maximaal 24 maanden over de gehele looptijd van het contract als je kind minstens 21 opeenvolgende dagen niet aanwezig is geweest op zijn normale opvangplaats of school. Deze afwezigheid moet bewezen worden met een medisch getuigschrift. Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. Er worden diverse uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor het verzekerde risico, zoals bv. elke afwezigheid van meer dan 21 opeenvolgende dagen zonder medisch getuigschrift; het gebruik van verdovende middelen, alcoholisme, verslaving, enz; de actieve deelname aan vechtpartijen of weddenschappen door het verzekerde kind. De algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op www.vivay.be. Je kunt altijd een offerte met premieberekening aanvragen op www.vivay.be. Je kunt een eventuele klacht sturen naar AG Insurance n.v., Dienst Klachtenbehandeling, E.Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, mailen naar customercomplaints@aginsurance.be of je kunt bellen naar +32 (0)2 664 02 00. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing je niet volstaat, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, mailen naar info@ombudsman.as, bellen naar +32 (0)2 547 58 71 of faxen naar +32 (0)2 547 59 75. AG Insurance n.v. - E.Jacqmainlaan 53 - 1000 Brussel – RMP Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be is een Belgische verzekeringsmaatschappij vergund onder de code 0079 en onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 

Korneel liep een hersenletsel op na een quad-ongeval
VIVAY by AG Insurance Korneel liep een hersenletsel op na een quad-ongeval

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Dirk Hermans

    Schande dat men zulke emotionele gebeurtenissen/ongevallen gebruikt als reclame ...

  • MARTINA HEREMANS

    Martina Heremans . Hebben jullie al gehoord van FOD / personen met een handicap of vaph ?

Lees meer