Shutterstock

Meer pensioen? Dat kan als je studiejaren afkoopt

Nog tot 1 december 2020 hebben werknemers en zelfstandigen de kans om tegen een ‘voordelig’ tarief ook de studiejaren te laten meetellen om een hoger pensioen te krijgen. We leggen even uit hoe de vork precies in de steel zit.

Om een ‘volledig’ pensioen te ontvangen, moet u 45 jaar gewerkt hebben. Het gaat om effectief gewerkte jaren en gelijkgestelde periodes samen. 

Komt u niet aan het beoogde aantal jaren, dan ontvangt u slechts een deel van het volledig pensioen. Zo zal u slechts 40/45ste krijgen als u slechts 40 jaar dienst heeft. Voor veel mensen zal dat de realiteit zijn, omdat velen van ons tegenwoordig langer dan vroeger doorstudeerden. 

Tip: Leg extra kapitaal aan met het fiscaal interessante langetermijnsparen. Vergelijk hier de beste aanbiedingen voor langetermijnsparen.

Nog tot 1 december 2020 krijgt iedereen nu de kans om tegen een ‘voordelig’ tarief ook de studiejaren te laten meetellen, om zo aan de beoogde 45 jaar te komen (of toch aan een hoger aantal dan ze anders hadden).

Natuurlijk zijn er beperkingen. Zo tellen alleen de jaren ná het klassieke secundaire onderwijs en dan nog alleen het aantal jaren dat u minimaal nodig hebt om een bepaalde studie af te maken. Bisjaren tellen dus niet mee.. Bovendien moet het diploma effectief behaald zijn. En u mag ook maar één opleidingstraject laten meetellen, ook al heeft u meerdere studies gedaan.

Concreet kunnen er vijf studie- of stageperiodes worden meegeteld. Het gaat om de studiejaren van het hogere onderwijs, de jaren voorbereiding op een doctoraatsthesis (maximum 2 jaar) en de stage die nodig is om een beroepskwalificatie te behalen. Verder ook de secundair-na-secundairopleidingen en de periodes met een leerovereenkomst vanaf 18 jaar (maximum 1 jaar).

Tip: U kunt ook een extra pensioenkapitaal aanleggen via het fiscaal aangemoedigde pensioensparen. Bekijk hier de betere aanbiedingen van pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.

Kostprijs

Het regulariseren van een studiejaar is ook niet gratis. Het kost 1.529,94 euro (tegen spilindex 144,42 punten, van kracht sinds 1 september 2018). Let wel: deze ‘voordelige’ regeling geldt alleen voor de afkoop van studiejaren na de twintigste verjaardag. Wie ook oudere studiejaren wil regulariseren, moet meer betalen.

Wacht u tot na 1 december 2020 om de operatie te doen, dan zal het voordelige bedrag alleen nog gelden voor het afkopen van studiejaren die hoogstens tien jaar achter de rug liggen. Voor oudere studiejaren betaalt u dan meer. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met een intrestvoet en een coëfficiënt die gekoppeld wordt aan de sterftetafels.

De kostprijs wordt wel verzacht. De betaalde sommen zijn fiscaal aftrekbaar als socialezekerheidsbijdrage. Ze mogen op de belastingaangifte worden ingevuld naast codes 1257/2257, als niet ingehouden persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Tip: Vergelijk hier de beste aanbiedingen voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.

Opbrengst

Elk afgekocht jaar brengt een alleenstaande jaarlijks 271,98 euro extra aan pensioen op. Wie een gezinspensioen krijgt – dit zijn gehuwden wiens partner geen of weinig inkomen hebben – vangt 339,33 euro per toegevoegd jaar.

Let wel: het is mogelijk dat u de verhoging niet of niet volledig krijgt. Dat is onder meer het geval indien u zonder het afkopen van de studiejaren of met een gedeeltelijke afkoop al aan 14.040 dagen arbeid of gelijkgestelde periodes komt. Ook voor mensen met een gemengde loopbaan (zelfstandige-werknemer) en mensen die na de wettelijke pensioenleeftijd actief blijven, kunnen er beperkingen zijn. Voor ambtenaren geldt eveneens een iets andere regeling tijdens de overgangsperiode.

Op de website van de Federale Pensioendienst (mypension.be) kan u nagaan wat van toepassing is voor uw specifieke situatie.

Lees ook:

Vijf keer sparen met een belastingvermindering

Mypension.be berekent bedrag voor VAPW

Dit zijn de beste pensioenspaarfondsen

Bron: spaargids.be.

57 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Jan hertogs

    De staat die je en voorstel doet.....je weet direct hoe laat het dan is...ben eens benieuwd wie hier in gaat trappen? vooral hoe veel...

  • vangeel guido

    Geef ons maar meer pensioen.we hebben nu tijd om het geld op te maken en de economie te verbeteren. Domme politiekers om ons zo weinig te geven en zij 4 keer zoveel.

Lees meer