Ook oppaswerkzaamheden en andere vormen van kinderopvang staan in de lijst.
thinkstock Ook oppaswerkzaamheden en andere vormen van kinderopvang staan in de lijst.

Met deze klusjes mag je vanaf volgend jaar 500 euro per maand onbelast bijverdienen

In welke jobs mag je vanaf volgend jaar 500 euro per maand onbelast bijklussen? Dat losse eindje uit het Zomerakkoord heeft de regering-Michel afgelopen weekend opgelost. De klussen staan omschreven op twee lijsten. De administratie zal via een app verlopen.

De hervorming van het vrijetijdswerk is een belangrijke beslissing uit het Zomerakkoord. De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen. Op jaarbasis gaat het om 6.000 euro. Maar om welke taken ging het juist? De regering verwees geregeld naar de trainer van de plaatselijke voetbalclub. Of iemand die af en toe voor een zorgbehoevende oudere zorgt. Maar erg duidelijk was het niet. De regering werkte die onduidelijkheid afgelopen weekend weg: de klussen worden afgebakend op twee lijsten.

Bijlessen

De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. "Het gaat om kinderopvang bij je thuis - denk aan het afhalen van je kinderen na school en op hen letten tot jij thuis bent van je werk", legt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) uit. "Het kan gaan om buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang al dan niet in je eigen huis of om de zorg voor en het passen op zorgbehoevende ouderen. Het kan gaan om bijlessen of creatieve lessen zoals tekenlessen in de woning van de opdrachtgever of de lesgever, om sportlessen en kleine onderhoudswerkzaamheden aan en rond je huis. Het kan gaan om hulp voor je administratie en kleine IT-problemen, maar professioneel boekhouden wordt uitgesloten. Of om het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen, om kleine huishoudelijke taken. Je mag iemand vergezellen en gezelschap bieden of op iemands huisdier passen."

Schemerzone

De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op. "Denk maar aan natuurgidsen, museumgidsen, kinderanimatoren, sporttrainers, jeugdhuiscoördinatoren, begeleiders van schooluitstapjes en nachtoppassen bij hulpbehoevende personen", aldus De Croo. "Alle jobs in de twee lijsten bestaan vandaag al, maar ze zitten in een schemerzone: tussen vrijwilligerswerk en betaald werk." De liberale vicepremier benadrukt dat de regering goed onderzocht heeft dat de jobs in de lijst geen oneerlijke concurrentie betekenen voor een professioneel bedrijf. Dat was een vrees van zelfstandigenorganisatie Unizo. "Maar ik denk niet dat er vandaag een bedrijf bestaat dat je kinderen van school afhaalt en vervolgens op hen past tot jij thuis bent van je werk", aldus De Croo nog. De klussen zullen worden geregistreerd bij de overheid via een gebruiksvriendelijke applicatie. De klusser en de opdrachtgever zullen steeds op voorhand het type dienst en de verloning onderling moeten afspreken en vastleggen.

Bekijk hieronder de twee lijsten:

Lijst 1: burgerdiensten

- Kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning; 

- Zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen;
- Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
- Sportlessen;
- Kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
- Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
- Het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
- Ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker;
- Hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
- Opziener van onroerende goederen;
- Zorg, oppas en uitlaten van dieren.

Lijst 2: verenigingswerk

- Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;

- Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
- Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
- Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
- Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
- Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
- De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
- Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties;

- Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of -educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst;
- De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen;
- Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
- Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
- Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
- Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;

- Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed; jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
- Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
- Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Lees meer