Shutterstock

Exclusief voor abonnees

Met pensioensparen en groepsverzekering alleen komt u er niet. Zo spaart u genoeg tot uw pensioen

Wie tijdens de pensioenjaren onbekommerd de levensstandaard van voordien wil behouden, legt best een spaarpot van 300.000 euro aan. Met louter een groepsverzekering en pensioensparen komt u nooit aan zo’n bedrag. Gevolg: u zal extra inspanningen moeten leveren. 

Eerst en vooral: 300.000 euro is uiteraard een ruwe schatting (we leggen in de volgende paragraaf uit hoe we tot dat bedrag komen). Want hoeveel ú precies nodig hebt, dat hangt af van diverse factoren. Hoe lang zal u leven? Zal u veel medische zorgen nodig hebben? Wat is uw huidige levensstandaard? Hebt u een of meerdere eigendommen? Hebt u nog een erfenis in het verschiet? Al die elementen spelen natuurlijk mee. 

Voorbeeld 1

Toch is het nuttig om een concreet voorbeeld te nemen, al is het maar als wake-upcall. Stel dat u met pensioen gaat en dan netto 1.500 euro per maand ontvangt. Dat komt neer op 18.000 euro aan inkomsten per jaar. Tegelijkertijd geeft u 2.500 euro per maand uit. Dat is 30.000 euro per jaar. Dat bedrag is niet zo onrealistisch: in 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van huishoudens in België 34.167 euro, berekende de statistische dienst Statbel.

Tussen het wettelijke pensioen en de bestedingen zit - in ons voorbeeld - dus een kloof van 1.000 euro per maand of 12.000 euro per jaar. Bij een levensverwachting tot 90 jaar komt het tekort op 300.000 euro. Inflatie hebben we zelfs nog niet ingerekend. 

De conclusie is dus duidelijk: met alleen een groepsverzekering en privé pensioensparen komt u er niet. De pensioenreserves die via een groepsverzekering werden opgebouwd door mensen die in het eerste semester van 2018 met pensioen gingen, reikten niet verder dan gemiddeld 47.727 euro, blijkt uit gegevens van Sigedis. De komende jaren zal dat wellicht stijgen, nu meer mensen dan vroeger recht hebben op een groepsverzekering. Toch zal het nog altijd niet volstaan om de kloof te dichten.

Hetzelfde geldt voor het klassieke pensioensparen. Door hoogstens 1.260 euro per jaar te sparen, komt u evenmin aan de beoogde bedragen.

Voorbeeld 2

De bank Belfius gaf bij de lancering van haar Yume-aanbod een extra voorbeeld. Neem een bediende van 35 jaar met een loon van 2.200 euro, die graag met pensioen wil als hij 62 is. Zijn levensverwachting bedraagt 87 jaar. Zijn wettelijk pensioen wordt op 1.350 euro geschat. Daarnaast krijgt hij omgerekend 308 euro per maand uit zijn groepsverzekering en 100 euro uit zijn pensioensparen. Dat betekent dat hij nog steeds aankijkt tegen een maandelijks tekort van 432 euro of een totaal van 129.600 euro om het verschil met de 2.200 euro aan loon per maand te overbruggen.

Om dat laatste te bereiken, zou de bediende voortaan tot zijn pensioenleeftijd maandelijks 395 euro (of 18% van zijn loon) moeten sparen als hij het beoogde kapitaal wil opbouwen tegen zijn pensioenleeftijd via een spaarrekening met een basisrente van 0,1% en een getrouwheidspremie van 0,10%. Kan hij een belegging vinden met een rendement van 3%, dan moet hij ‘slechts’ 262 euro per maand of 12% van zijn loon opzijleggen, zo berekende de bank.

Spaarformules

Om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, legt u best ook niet alle eieren in een mand. We geven u een waslijst aan mogelijkheden, vaak met een fiscaal steuntje in de rug.

1. Spaarrekening

Een spaarrekening brengt vandaag niet veel op. Toch gebruiken veel Belgen deze spaarmogelijkheid. In maart 2019 stond er maar liefst 274 miljard euro op spaarboekjes.

Mocht u 25.000 euro storten op een spaarrekening met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%, dan haalt u na tien jaar een opbrengst van 276,12 euro. Voor het merendeel van de spaarrekeningen is dat vandaag het geval. Mocht u kiezen voor de spaarrekening met de hoogste opbrengst – momenteel is dat Fidelity Sparen van MeDirect met een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%, dan komt u bij een ongewijzigde rente aan een opbrengst van 2.192,56 euro bovenop uw startkapitaal. 

Of nog: indien u gedurende tien jaar elke maand 100 euro zou sparen, komt u aan een kapitaal van 12.000 euro. Een spaarrekening met een rente van 0,11% in totaal voegt daar 61,23 euro aan intresten aan toe. Bij het Fidelity Sparen van Medirect is dat 480,91 euro.

Lees ook: Zo brengt uw spaargeld wel op: veilige alternatieven voor het spaarboekje

Vergelijk op Spaargids.be alle spaarrekeningen in België

2. Termijnrekening

U kunt ook kiezen voor een termijnrekening. De Saver+ van Izola Bank op tien jaar geeft momenteel een rente van 2,60% bruto of 1,82% netto. Een soortgelijke rekening bij CKV brengt bruto 1,50% of netto 1,05% op. Bij de andere instellingen is dat (veel) minder.

3. Pensioensparen

Bent u nog geen 64 jaar, dan kunt u aan pensioensparen doen. Er zijn twee manieren: ofwel wordt uw storting in een pensioenspaarverzekering belegd, ofwel in een pensioenspaarfonds geïnvesteerd.

In het eerste geval heeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Uw inleg kan dus alleen maar aandikken.

In het tweede geval wordt uw geld geïnvesteerd in aandelen en obligaties en volgt uw tegoed de schommelingen van de beurzen. U kunt in dit geval meer winnen, maar ook verliezen.

Wie hoogstens 980 euro stort, heeft recht op een belastingvermindering van 30%. Wie tussen 980 en het maximumbedrag van 1.260 euro stort, krijgt nog een belastingvermindering van 25%.

Het pensioensparen staat zowel open voor werknemers als voor zelfstandigen.

Vergelijk op Spaargids.be alle pensioenspaarverzekeringen

4. Langetermijnsparen

Nog een andere mogelijkheid om met een steuntje van de fiscus meer pensioenkapitaal op te bouwen, is het langetermijnsparen. Ook dit gebeurt via een tak21-spaarverzekering.

U kunt dit jaar voor 2.350 euro aan langetermijnsparen doen. De stortingen leveren hier eveneens een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximumbedrag spaart, moet dus 705 euro minder aan belastingen betalen.

Tot voor enkele jaren werd het langetermijnsparen samen met de kapitaalaflossingen van een woonlening en de premies voor de schuldsaldoverzekering in eenzelfde pot gestopt, waardoor het langetermijnsparen zelden zinvol was voor wie nog een lening afbetaalde. Nu is dat niet meer het geval. Beide fiscale voordelen kunnen worden gecombineerd.

5. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen een extra pensioenkapitaal opbouwen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Ze kunnen hieraan maximaal 8,17% van hun beroepsinkomsten van drie jaar geleden besteden, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro.

De opbouw van een VAPZ verloopt via een tak21-spaarverzekering. Die geeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

De stortingen voor een VAPZ kunnen worden afgetrokken van het inkomen en leveren dus een belastingbesparing op tegen het hoogste tarief waarin het inkomen valt. Door de aftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop de sociale lasten worden berekend, wat het rendement ervan extra verhoogt.

Het VAPZ is combineerbaar met het pensioensparen.

6. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen die niet met een vennootschap werken, kunnen naast het klassieke pensioensparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven. Hiervoor gelden geen veralgemeende maximale premies. Wel is er een persoonlijke grens. Alle pensioenen samen mogen er niet toe leiden dat het pensioen voor een zelfstandige hoger ligt dan 80% van het arbeidsinkomen.

Stortingen voor een POZ genieten eveneens van een belastingvermindering van 30%.

Zelfstandigen die wel met een vennootschap werken, kunnen hun vennootschap dan weer een Individuele Pensioentoezegging laten doen. De premies ervoor zijn aftrekbaar in hoofde van het bedrijf.

7. Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Arbeiders en bedienden uit de privésector en contractuelen uit de publieke sector die geen of slechts een beperkte groepsverzekering hebben, kunnen inschrijven voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Hierbij kunnen ze aan hun werkgever vragen dat hij een deel van hun loon afhoudt en doorstort naar de verzekeraar van hun keuze. Die bouwt voor hen dan een bijkomend pensioenkapitaal op. Dat kan gebeuren via een tak21-spaarverzekering, waarbij de spaarder een gegarandeerd minimumrendement geniet en bovenop jaarlijks nog een winstdeelneming kan krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Of via een tak23-beleggingsverzekering, waarbij de stortingen worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds met het doel een hogere opbrengst te halen, maar met het risico dat het ook lelijk kan tegenvallen en er verlies wordt geboekt.

Er kan maximaal 3 procent van het brutoloon worden afgedragen voor het VAPW, al kan dat maximum niet lager zijn dan 1.600 euro per jaar.

Eventuele bijdragen die een werkgever al betaalde voor een groepsverzekering worden meegerekend voor dit VAPW zodat deze formule alleen van toepassing is op mensen die geen of slechts een beperkte groepsverzekering hebben. Om u het leven makkelijker te maken, kunt u op www.mypension.be zien hoeveel u kunt storten.

De bedragen die uw werkgever doorstort naar de verzekeraar van het VAPW geven eveneens recht op een belastingvermindering van 30%.

8. En dan zijn er nog…

Sparen in een tak21-spaarverzekering, beleggen in een tak23-beleggingsverzekering, investeren in een beleggingsfonds (eventueel via een spaarplan) of rechtstreekse investeringen in aandelen.

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vindt u hier.

Lees ook binnen HLN+ :

Getrouwd? De wet over het gezamenlijk vermogen is gewijzigd: dit moet je weten

Vastgoed kopen in het buitenland: een verstandige investering?

Zoveel kosten uw bankzaken in het buitenland: soms is kredietkaart gebruiken voordeliger

32 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Frank Joos

    LEEF ALSOF HET JE LAATSTE DAG IS. En als je dan niets meer hebt laten ze je ook niet doodgaan hoor. Ik weet van een ex baas van een steenfabriek en een landloper dat die iedere dag aan dezelfde tafel eten in een rusthuis. Één verschil, de ex baas betaald iedere maand 1714 € en de landloper zit er op kosten van het OCMW. En dat is zo al enkele jaren.

  • marc kerckhofs

    Ik heb een groepsverzekering + een pensioenverzekering van vakbond + Tak 21 + een wettelijk pensioen (een klein) . één probleem kan niet met pensioen moet langer werken voor vadertj staat. Beter niet pensioenverzekering noemen maar wezengeld.

Lees meer