UNKNOWN

Nog flink aantal koten vrij in Vlaamse steden, in Brussel dreigt tekort

Bij Kotweb, de huisvestingsdienst van de Universiteit Antwerpen (UA) en de Antwerpse hogescholen, zijn op dit moment nog zowat 260 studentenkamers en studio's vrij op een totaal aanbod van meer dan 4.500, ofwel iets meer dan 5 procent. De gemiddelde prijs voor een kamer zal het komende academiejaar vermoedelijk licht toenemen tot 267 euro per maand. Dat zegt Kotweb.

Stijgende vraag in Antwerpen

In Antwerpen gaan traditioneel minder studenten op kot dan in echte studentensteden als Gent en Leuven, maar de voorbije jaren was de vraag naar studentenkamers ook in de Scheldestad flink gestegen. Het aanbod op de privémarkt is dan ook volop bezig met een inhaalbeweging. Gemiddeld is een studentenkamer in Antwerpen 16 vierkante meter groot, aan 267 euro per maand, kosten niet inbegrepen.

Specifieke eisen

Bij Kotweb verwachten ze niet meteen een tekort aan kamers, al wachten studenten met specifieke eisen best niet te lang meer af. "Ze willen bijvoorbeeld steeds vaker een eigen badkamer, maar tegelijk wel een gezamenlijke keuken voor het sociale aspect. Daarin is het aanbod natuurlijk beperkt", volgens Anita Claessens van Kotweb.

Nog geen totaaloverzicht
Kotweb heeft een eigen database van studentenhomes en private verhuur, maar een overzicht van alle studentenkamers in Antwerpen bestaat vooralsnog niet. "In totaal zouden dat er zowat 7.500 moeten zijn. In samenwerking met de stad Antwerpen werken we aan een volledige lijst. Die inventaris wordt op dit ogenblik straat per straat opgemaakt, wat een tijdrovend werkje is", verklaart Claessens.

Koten in Brugge

Er zijn ook nog studentenkamers beschikbaar voor studenten die in Brugge willen logeren. Dat blijkt uit de resultaten van de webstek www.kotwest.be. Dat is een zoeksite voor kotstudenten in West-Vlaanderen. Momenteel zouden er nog 67 kamers vrij zijn voor het academiejaar 2011-2012. Het Brugse stadsbestuur dringt wel aan op een groter aanbod voor de volgende jaren. Het aantal studenten aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) en Hogeschool West-Vlaanderen (HoWest) in Brugge neemt immers toe. Momenteel tellen beide hogescholen samen ongeveer 4.000 studenten.

Kamers in Leuven
In Leuven zijn momenteel nog circa 400 studentenkamers niet verhuurd voor het komende academiejaar, aldus Jan De Vriendt, directeur studentenvoorzieningen van de K.U.Leuven. Hij bekwam die cijfers uit de databank van de universitaire dienst studentenhuisvesting. Deze databank bevat informatie over zowat 28.000 van de ruim 30.000 kamers die aan studenten verhuurd worden.

Daling onduidelijk
"Er zijn nu een pak minder studentenkoten beschikbaar dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar, maar het is onduidelijk of dit het gevolg is van het feit dat er dit academiejaar meer studenten in Leuven komen studeren of van het feit dat men omwille van de geruchten over krapte op de kotenmarkt vroeger een studentenkamer is gaan huren", aldus De Vriendt.

Nieuwe prijsstijging

Hij durft ook nog geen uitspraak doen over de evolutie van de huurprijzen op de Leuvense kotenmarkt. "Dat weten we pas over afzienbare tijd op basis van een studie van de afgesloten contracten". Het afgelopen academiejaar werd op die manier een prijsstijging vastgesteld van 7 procent in vergelijking met het jaar voordien. "Gezien de krapte die er vorig academiejaar al was, verwachten we voor dit jaar een nieuwe prijsstijging", aldus Devriendt.

Nieuwe kamers in Heverlee
Om de krapte op de kotenmarkt tegen te gaan heeft de K.U.Leuven aan het Sportkot in Heverlee een nieuwe residentie gebouwd die in september de deuren opent en plaats biedt aan ongeveer 300 studenten. In het tweede semester worden in het Oude Bijbelinstituut in Heverlee nog eens 200 gerenoveerde kamers in gebruik genomen. De komende jaren worden nog meer studenten in Leuven verwacht, ondermeer omwille van de verlenging van de duur van masteropleidingen.

Brusselse koten
sneller verhuurd
De studentenkamers in Brussel raken dit jaar veel sneller verhuurd dan andere jaren. Van de 4.700 koten die Br(ik, het vroegere Quartier Latin, ter beschikking heeft, blijven er nog slechts een 320-tal over. Dat is ongeveer 7 procent. "Ter vergelijking: in 2010 hadden we op hetzelfde moment nog ongeveer 20 procent vrije koten", zegt Lieven Boelaert van Br(ik. "We dreigen binnenkort te kampen met een tekort aan studentenkamers."

Twee redenen
Br(ik, dat voornamelijk kamers aanbiedt aan Nederlandstalige studenten, ziet twee redenen voor de snelle kotenverhuur: "Studenten gaan blijkbaar vroeger dan voorheen op zoek naar een kot, en steeds meer studenten vinden het ook de moeite waard om in Brussel op kot te komen. De campagnes die we voor de zomer gevoerd hebben over studeren in Brussel en op kot gaan in de hoofdstad, hebben blijkbaar hun effect niet gemist. Aan dit tempo zijn tegen eind augustus, begin september alle kamers verhuurd. Vorig jaar was dat pas het geval bij het begin van het academiejaar."

Dreigend tekort
Als de trend zich verderzet, dreigen er binnenkort onvoldoende betaalbare studentenkamers te zijn in Brussel, vreest Br(ik. "Dat is zeker één van de werkpunten voor de komende jaren, samen met onze partners. Het aantal betaalbare én kwaliteitsvolle studentenkamers moet gevoelig verhoogd worden." (belga/adha)

Lees meer