OESO-landen pakken pensioenuitdagingen aan

Pensioensystemen staan voor cruciale uitdagingen. Enerzijds zijn er door de economische malaise minder overheidsmiddelen beschikbaar om de pensioenen betaalbaar te houden, anderzijds gaan veel babyboomers op pensioen en leven de mensen steeds langer. In de meeste OESO-landen is daar evenwel op ingespeeld, aldus een nieuw OESO-rapport.

Tussen februari 2012 en september 2014 hebben de meeste OESO-landen hervormingen doorgevoerd in hun pensioensysteem, zo blijkt uit de studie. Zo is in heel wat landen de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken, en wordt het moeilijker om vervroegd op pensioen te gaan. Andere landen maken het aantrekkelijker om werken en pensoen te combineren.

"Meer en langer bijdragen, in het bijzonder door het pensioen uit te stellen" is de beste aanpak van de probleamtiek, aldus de OESO.

Lees meer