Mathias Diependaele.
BELGA Mathias Diependaele.

Ook bij een variabele lening geen langere woonbonus mogelijk bij verlenging

Wie pakweg in 2020 de looptijd van zijn huidige lening verlengt, zal hierdoor niet langer van de woonbonus kunnen genieten. Voor het toekennen van de woonbonus wordt de resterende looptijd als het ware bevroren op 31 december 2019. Dat geldt ook voor wie een variabele lening heeft, bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Financiën Mathias Diependaele.

Bij een variabele lening waarbij per periode de rentevoet herzien wordt, kan je telkens ook beslissen om de looptijd te verlengen of verkorten door minder of meer af te betalen. Heb je bijvoorbeeld een variabele lening op één jaar, dan wordt de rente op je lening elk jaar aangepast aan de marktrente. In dat geval kan je bij die jaarlijkse herziening bijvoorbeeld gebruik maken van de lage rente door meer geld in de aflossing te pompen. Daardoor verkort ook de looptijd van de lening. Het omgekeerde scenario is ook mogelijk: minder aflossen als de rente stijft, waardoor de looptijd langer wordt.

Maar of de lening vast of variabel is, speelt geen rol wat de woonbonus betreft. Die is begin volgend jaar verleden tijd. "Ontwikkelingen waar de belastingplichtige zelf geen vat (meer) op heeft, worden niet geneutraliseerd", bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de automatische aanpassingen in de looptijd bij de zogenaamde accordeonleningen (een mengvorm tussen een vaste en variabele lening; nvdr.) "Het is dus niet relevant of de hypothecaire lening een vaste of een variabele rentevoet heeft, maar enkel of de looptijd wijzigt door een handeling van de belastingplichtige zelf."

Looptijd wordt bevroren
“Om te vermijden dat de looptijd van hypothecaire leningen vanuit louter fiscale overwegingen verlengd wordt, worden looptijdwijzigingen vanaf 1 januari 2020 geneutraliseerd”, valt ook te lezen op de website van de Vlaamse Belastingdienst. "De resterende looptijd van de hypothecaire lening zoals die geldt op 31 december 2019 wordt als het ware bevroren. Betalingen buiten de initiële looptijd komen niet meer in aanmerking voor de belastingverminderingen.”

De nieuwe Vlaamse regering heeft de handen vol om de nieuwe regelgeving te verduidelijken. Zo verandert er niets voor lopende leningen. Voor nieuwe leningen moet de notariële akte er zijn voor 2020 om nog van de woonbonus te kunnen genieten. Omgekeerd: elke aktedatum vanaf 1 januari geeft recht op de verlaagde registratierechten.

Wederopname
Een wederopname zal in de toekomst niet meer in aanmerking komen voor de woonbonus. Hierbij ontleen je opnieuw het reeds afgeloste bedrag. Bij een herfinanciering is dat anders, die wordt niet beschouwd als een nieuwe lening. Hier geldt dus de datum van de oorspronkelijke lening. 

Wie bij een vaste lening herfinanciert om te genieten van de lagere rente kan dus met andere woorden op de woonbonus blijven rekenen. En dan is er nog de pandwissel: hier blijft de lening wat het is, maar verandert de woning waarop ze van betrekking is. De pandwissel blijft mogelijk, met behoud van woonbonus.

5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jozef Van Schuerbeeck

    Vandaag gelezen dat een bedrijfsleider zijn buitenverblijf kon aftrekken van de belastingen. Nu zou men daar een einde aan gemaakt hebben. Welke snoodaards hebben dit voordeel destijds goedgekeurd ? Twee mensen die gingen werken en beiden goed hun brood verdienden moesten voor een appartementje aan zee duchtig sparen of lenen en zich blauw betalen aan belastingen. Is dit geen grove discriminatie ? Wie heeft er nog vertrouwen in politici ?

  • Jos Brems

    Wanneer wordt er eens gesleuteld aan/gesnoeid in de massa voordelen van de politici?

Lees meer