Shutterstock

Pensioen zelfstandige: met deze formules bouw je extra kapitaal op

Wie als zelfstandige werkt, weet hoe belangrijk het is om extra kapitaal op te bouwen tegen pensioenleeftijd. We bekijken even de verschillende formules en de bijhorende rendementen. 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een VAPZ is de meest gekozen formule om extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Het is een tak21-spaarverzekering, die u als spaarder recht geeft op een gewaarborgde rente en potentieel een winstdeelneming, als de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

* Dit jaar mag u hoogstens 8,17% van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden storten, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro.

* Bij een sociaal VAPZ - waarbij naast de spaarformule ook uitkeringen voorzien zijn bij arbeidsongeschiktheid - kan dat verhogen tot 9,40%, met een maximum van 3.747,19 euro.

Stortingen voor een VAPZ kan u aftrekken van uw inkomen. Ze geven dus een belastingbesparing tegen het hoogste tarief waarin dat valt. Door de aftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop uw sociale lasten worden berekend, wat het rendement ervan nog extra verhoogt.

TipBekijk hier de beste aanbiedingen voor een VAPZ

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Een andere optie is een POZ, geldend voor zelfstandigen die zonder vennootschap werken en die dus niet de mogelijkheid hebben om te genieten van een groepsverzekering. Ook hier stort u in een tak21-spaarverzekering. Aan de stortingen voor deze formule is een belastingvermindering van 30% gekoppeld.

Opgepast: bij deze formule is de 80-procentregel op de pensioenen van kracht. Uw totale pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend pensioen) mag niet meer bedragen dan 80% van uw inkomen.

TipVergelijk hier de aanbiedingen voor een POZ

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een Individuele Pensioentoezegging is dan weer een spaarformule voor zelfstandigen met een vennootschap, waarbij die laatste voor het pensioen van haar bedrijfsleider spaart. Ook dat gebeurt via een tak21-spaarverzekering. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar voor het bedrijf.

Let wel: ook de IPT wordt beperkt door de 80%-regel. Die stelt dat het wettelijk en het aanvullend pensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80% van uw laatste ‘normale’ inkomen. Bedragen die boven dit plafond zouden worden gespaard, geven voor de vennootschap geen recht op een fiscale aftrek. Laat uw boekhouder dus berekenen hoeveel u kunt besteden aan het IPT.

TipBekijk hier de mogelijkheden voor het beheer van een IPT

Het klassieke pensioensparen

Net als iedere andere Belg tussen 18 en 64 jaar kunnen ook zelfstandigen een pensioenkapitaal opbouwen via het klassieke pensioensparen. Het bedrag dat ze jaarlijks kunnen storten is beperkt. In 2019 bedraagt het gewone maximum 980 euro. Daarnaast is er een verhoogd maximum van 1.260 euro. Wie opteert voor dit laatste, moet dat expliciet aanvragen aan zijn bank of verzekeraar.

Wie een bedrag tussen 0 euro en 980 euro stort, heeft recht op een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Wie tussen 980 euro en 1.260 euro stort, geniet van een belangvermindering met 25%.

Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds bij een bank laat zijn jaarlijkse storingen beleggen in een fonds met aandelen en obligaties. Bij een positieve evolutie van de beurs levert dat een mooi rendement op, bij een negatieve evolutie kan het ook tot verliezen lijden.

Wie voor zekerheid wil gaan, kan kiezen om aan pensioensparen te doen via een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval krijgt de spaarder een gegarandeerde basisrente met daar bovenop eventueel nog winstdeelnemingen voor de jaren dat de herbelegging van zijn storting door de verzekeraar meer opbracht en zijn resultaten dat toelaten.

Tip: Bekijk hier de beste aanbiedingen voor: 

Pensioenspaarfondsen via een bank

Pensioenspaarverzekeringen via een verzekeraar

Langetermijnsparen

Ook het klassieke langetermijnsparen is zowel voor zelfstandigen als voor anderen. En ook hier gebeurt dat via een tak21-spaarverzekering.

Het bedrag dat gespaarde kan worden, hangt af van het netto belastbaar beroepsinkomen. Het bedraagt 172,80 euro + 6% van dat beroepsinkomen. Wie een netto belastbaar inkomen heeft van 28.000 euro kan dus 1.852,80 euro storten. Er is wel een absoluut maximum van 2.350 euro voor 2019. Dat komt overeen met een inkomen van minstens 35.620 euro.

De stortingen voor het langetermijnsparen leveren een belastingvermindering op van 30%. Wie het maximum van 2.350 euro kan storten, moet dus 705 euro minder belastingen betalen.

Let wel: het langetermijnsparen valt in dezelfde korf als die van de kapitaalaflossingen van een krediet voor een tweede of derde woning en de premies van een schuldsaldoverzekering. Is de korf van 2.350 euro hiermee al gevuld, dan levert het langetermijnsparen geen extra belastingvermindering op. Algemeen wordt dan ook geadviseerd hiermee te wachten tot na de afbetaling van uw leningen.

TipBekijk het overzicht van de rendementen voor het langetermijnsparen

Kies de juiste volgorde

Bent u zelfstandige en wil u zoveel mogelijk fiscaal voordeel halen uit uw inspanningen om een extra pensioenkapitaal aan te leggen? Dan kiest u beter eerst voor een maximale benutting van een VAPZ, wegens het fiscaal voordeel en de invloed op uw sociale lasten. Een POZ biedt u dan weer de mogelijkheid om meer te sparen. U moet alleen zorgen dat u niet in de problemen komt met de 80%-regel. Het langetermijnsparen is bijzonder interessant als u ook na uw 65ste wil blijven sparen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Pensioensparen: vanaf wanneer is het te laat?

4 alternatieven voor het spaarboekje

Wat kost het overschrijven van een effectenrekening?

Bronspaargids.be

10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • vital verstraten

    Gewoon zelfstandige in de gezondheidszorg, en liefst nog een beroep waar de staat een MONOPOLIE creëert door de numerus clausus, en als ge dan denk toch nog te weinig te verdienen, gewoon niet geconventioneerd werken, succes verzekerd. Legaal uw zakken vullen op kosten van de maatschappij. Als ik toen wist wat ik nu weet, NOOIT meer STEM, loont niet, geen loon naar werken.

  • eddy lefevre

    Een werknemer weet blijkbaar nog niet welke verantwoordelijkheden een werkgever allemaal heeft. Niets houdt heb tegen om ook zelfstandig te worden. Als men hier in België mensen tewerkgesteld stelt wordt men er niet voor geapprecieerd, dat is duidelijk. Geen 13, 14de maand, geen verlofgeld, geen eindejaarsbonus, geen stempelgeld, zeker 60 tot 80 u werken / week, voortdurend investeren, geen groot pensioen, ..... wie nog zin om zelfstandig te worden? Niemand houdt hen tegen toch?

Lees meer