Unsplash

Schade bij ongevallen hoger tijdens coronacrisis: wat te doen bij een aanrijding?

Hoewel er bij het begin van de lockdown minder verkeer was, bleken ongevallen ernstiger dan bij een normale verkeersdrukte. Dat leiden we af uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. Spaargids.be ging na welke autoverzekeringen u bij een schadegeval financiële gemoedsrust kunnen bezorgen.

De verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute buigt zich alleen over het eerste trimester van 2020. Daarin is het effect van de eerste twee lockdownweken eind maart duidelijk zichtbaar. Het aantal verkeersdoden nam in het eerste kwartaal met zes procent af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde zelfs met twaalf procent. “Maar zonder lockdown was het aantal doden gelijk gebleven en het aantal letselongevallen met twee procent gestegen”, duidt Vias Institute in een persbericht.* Het kenniscentrum wijst erop dat ongevallen tijdens de lockdown twee keer dodelijker waren dan voor de lockdown. Het leidt daaruit af dat bestuurders hogere risico’s namen tijdens de afgenomen verkeersdrukte.

TipVergelijk hier de beste autoverzekeringen van het moment

Informatie verzamelen

Als u bij een ongeval betrokken bent, speelt de verzekeraar een belangrijke rol. U brengt hem best op de hoogte van het schadegeval. Hoe meer informatie u verzamelt over de omstandigheden en plaats van het ongeval, hoe sterker u in uw schoenen staat en hoe sneller de afhandeling verloopt. Dat kan onder meer aan de hand het proces-verbaal, het aanrijdingsformulier, gegevens van ooggetuigen en foto’s.

Een vervangwagen hoort bij sommige maatschappijen tot de standaardpolis, terwijl andere aanbieders het als een uitbreiding beschouwen

Wat met een vervangwagen?

Uw eigen verzekeraar stelt een expert aan die de omvang van de geleden schade bepaalt en nagaat of het bestek van de garage overeenkomt met de schade na het ongeval. Als de betrokken partijen het niet eens raken over de grootte van de schade moet er een externe expert aan te pas komen.

Verschillende verzekeraars bieden een vervangwagen aan tijdens de duur van de reparaties. Die dienstverlening hoort bij sommige maatschappijen tot de standaardpolis, terwijl andere aanbieders het als een uitbreiding beschouwen. Het maximale aantal dagen dat u over een vervangwagen beschikt, loopt ook uiteen. De vergelijkingssite Spaargids.be bundelt de voorwaarden van verzekeraars in een handig overzicht.

Omnium- en bestuurdersverzekering

Uw BA-autoverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid), noch die van de tegenpartij komt tussenbeide voor de materiële of lichamelijke schade die u zelf veroorzaakt bij een zogenaamd ‘ongeval in fout’. U kunt wel een aanvullende omniumverzekering afsluiten voor de schade aan uw eigen wagen of een bestuurdersverzekering die uw eigen lichamelijke schade en de gevolgen ervan vergoedt, zoals arbeidsongeschiktheid of zelfs de begrafeniskosten bij overlijden. U doet er opnieuw goed aan van de verzekeringen naast elkaar te leggen, omdat de dekkingen en vrijstellingen sterk uiteenlopen.

TipVergelijk hier de voorwaarden van verschillende omniumverzekeringen.

Ongeval in recht

Zijn er verschillende partijen betrokken bij een ongeval en bent u in uw recht, dan vergoedt de BA-autoverzekering van de tegenpartij de geleden materiële en fysieke schade. U bent bijvoorbeeld bij wat krassen in het koetswerk niet verplicht om die te laten herstellen, maar kunt de schadevergoeding ook gewoon op zak steken. Daarnaast is het mogelijk dat beide verzekeraars beslissen dat u en de tegenpartij gedeeltelijk aansprakelijk zijn. In dat geval vergoedt de BA-autoverzekering van de ene partij het vastgestelde percentage aan de tegenpartij en omgekeerd.

Rechtsbijstand

Ten slotte helpt een rechtsbijstandsverzekering om uw rechten te laten gelden of te verdedigen tegenover anderen. Ze dekt onder meer de kosten en honoraria van advocaten als het tot een strafrechtelijke procedure komt bij onenigheden tussen u en de tegenpartij of uw verzekeraar.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Besparen op uw autoverzekering? Zo pakt u dat aan

Dit zijn de beste opties voor uw autoverzekering

Autoverzekering goedkoper door coronacrisis?

Bronspaargids.be* VIAS, Aantal verkeersdoden op onze wegen daalt tijdens het eerste trimester door de lockdown, 15 mei 2020. 

Lees meer