Sparen en beleggen hoeft u niet noodzakelijk te doen bij een bank. Ook verzekeringsmaatschappijen bieden diverse formules aan.
ANP XTRA Sparen en beleggen hoeft u niet noodzakelijk te doen bij een bank. Ook verzekeringsmaatschappijen bieden diverse formules aan.

Tak21 en tak23: wat is het verschil en waar haalt u het meest voordeel uit?

Denkt u bij sparen en beleggen onmiddellijk aan uw bank? Of staat u open voor een uitstap richting spaar- en beleggingsverzekeringen bij een verzekeraar? Spaargids.be bekijkt de voordelen van die formules.

Spaarrekening

Wie zeker wil zijn dat zijn gespaarde geld niet verloren gaat, kiest er vaak voor om het op een spaarrekening te zetten. U krijgt dan een basisrente voor elke dag dat het bedrag op de rekening staat. Bovenop kunt u nog een getrouwheidspremie ontvangen voor inlagen die twaalf maanden ongewijzigd blijven.

De ontvangen intresten zijn doorgaans vrijgesteld van belasting tot 990 euro per persoon en per jaar. Op het bedrag daarboven betaalt de spaarder 15% roerende voorheffing.

Toch zijn er ook spaarrekeningen die niet voldoen aan de voorwaarden om vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen, bijvoorbeeld omdat ze alleen een basisrente geven en geen getrouwheidspremie. In dat geval moet de spaarder vanaf de eerste cent 30% roerende voorheffing op zijn intresten betalen.

Termijnrekening

Heeft u geld dat u langer kunt missen, dan kunt u kiezen voor een termijnrekening. U zet uw geld dan vast voor een aantal maanden of jaren tegen een intrestvoet die u op voorhand kent. Op de intresten betaalt u dan 30% roerende voorheffing. Ook hier geen verrassingen.

Tak21-spaarverzekering

Voor de termijnrekening bestaat een alternatief met een verzekeringsjasje: de tak21-spaarverzekering. Hierbij garandeert een verzekeringsmaatschappij aan de spaarder-verzekeringsnemer dat ze op een bepaald moment aan de begunstigde een bedrag zal uitbetalen, dat bestaat uit het gestorte kapitaal, verhoogd met de opbrengst. Die opbrengst omvat twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede is een winstdeelneming die u bovenop de basisrente krijgt, als de verzekeringsmaatschappij erin slaagt om de storting met extra opbrengst te herbeleggen. In tegenstelling tot de basisrente moet de winstdeelneming elk jaar worden vastgelegd. In slechte jaren is ze gelijk aan nul, maar nooit negatief.

Dat verzekeringsjasje biedt een aantal mogelijkheden. Het laat u toe uzelf aan te duiden als begunstigde, zodat uzelf van de opbrengst van zijn spaarinspanning kan genieten. Maar u kunt ook iemand anders aanduiden, bijvoorbeeld een (klein-)kind. Interessant als u bij een vroegtijdig overlijden iemand zou willen bevoordelen.

En u kan die begunstigde permanent wijzigen zonder hem of haar hiervan op de hoogte te brengen. Komt er een haar in de boter met de begunstigde, dan kan een aanpassing zonder poespas verlopen.

Daarnaast is er een fiscaal voordeel. Zodra een spaarverzekering minstens acht jaar loopt, is de opbrengst vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat is bij een termijnrekening niet het geval. Vraagt de spaarder-verzekerde vroeger het geld op, dan is hij wel belasting verschuldigd.

Tip: Vergelijk hier tak21-spaarverzekeringen met een gewaarborgde basisrente.

Beleggingsfondsen

Mikt u op een hogere opbrengst en wil u beleggen, dan komen beleggingsfondsen in het vizier. U kunt dan kiezen voor fondsen die investeren in obligaties, aandelen, vastgoed of een combinatie ervan. De evolutie van de waarde van uw belegging hangt dan af van de gang van zaken op de beurzen en de weerslag daarvan op het fonds waarin u belegt. In goede tijden kunt u winsten boeken, in slechte tijden zijn verliezen niet uitgesloten.

Tak23-beleggingsfondsen

En ook hier kunt u kiezen voor een verzekeringsvariant met de zogenaamde tak23-beleggingsfondsen. Een verzekeringsmaatschappij garandeert aan een belegger dat ze op zijn vraag een kapitaal uitbetaalt, dat rekening houdt met het ingelegde bedrag en de evolutie van de financiële markten. Die kan ook zowel positief als negatief zijn en is dus zowel winst als verlies mogelijk.

Net als bij een tak21 kunt u bij een tak23-beleggingsverzekering de begunstigde vrij kiezen. U kunt dus opnieuw beleggen voor uzelf, maar ook voor iemand die u aanduidt. U kunt ook vrij kiezen hoelang u de belegging laat lopen.

De opbrengst van een tak23-beleggingsverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing. Het maakt daarbij niet uit wanneer u ze opvraagt.

Dat is anders bij een beleggingsfonds dat u bij de bank koopt. Daarop betaalt u wel belastingen. Hebt u een fonds dat dividenden uitkeert, dan wordt daarop 30% roerende voorheffing ingehouden. Hebt u daarentegen een fonds dat geen dividenden uitkeert, maar de opbrengsten bij het kapitaal voegt, dan betaalt u bij de verkoop van uw investering op het bedrag een beurstaks van 1,32%. Er geldt ten slotte ook een meerwaardebelasting bij de verkoop van fondsen met minstens 10% obligaties en andere vastrentende effecten in hun portefeuille. Het bedraagt 30% op het obligatiegedeelte van het fonds al u dat na 1 januari 2018 kocht.

Tak21-spaarverzekeringen en tak23-beleggingsverzekeringen hebben dus zeker een aantal voordelen, maar er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Zo wordt bij elke storting 2% verzekeringstaksen afgehouden. Daarnaast moet u rekening houden met instapkosten, die soms behoorlijk kunnen oplopen. En bij tak23-beleggingsfondsen moet u ook de jaarlijkse beheerskosten bovenop de kosten van het onderliggende fonds in rekening brengen. Opteer dan ook het best voor aanbiedingen met beperkte kosten.

Tip: Bekijk hier alle TAK23-beleggingsverzekeringen en vraag een gratis offerte aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Zo verliest u geen geld aan uw zichtrekening(en)

Waarom kiest Belg opnieuw massaal voor tak 21-levensverzekering?

Hoe legt u het best een financiële reserve aan?

Bronspaargids.be.

Lees meer