Shutterstock

Uitstel van betaling van de woonlening: de essentiële info op een rij

De volledige economische ravage die het coronavirus zal aanrichten is nog niet bekend, maar vast staat dat zeer veel mensen in moeilijke financiële papieren komen momenteel. Meer dan 1,2 miljoen Belgen zijn al tijdelijk werkloos, minstens 25 procent van de zelfstandigen zou al nood hebben aan een overbruggingskrediet. Een gevolg is dat veel mensen nu ook in de problemen komen met de afbetaling van hun woonlening. Intussen zijn hier ook al steunmaatregelen voor ontwikkeld. Spaargids.be verduidelijkt de regels. 

Voor wie wel/niet?

Wie het door de coronacrisis financieel moeilijk heeft, kan tot zes maanden uitstel voor de terugbetaling van zijn woonlening krijgen.

* Dit geldt bij alle Belgische banken.

U komt wel in aanmerking als:

* U slechts één lopende lening hebt voor uw enige en eigen woning, waarin u effectief woont. 

* U kan bewijzen dat u de opschorting echt nodig hebt en dat uw inkomen door de coronacrisis zware klappen kreeg. Bij tweeverdieners volstaat het dat het inkomen van één partner geraakt is.

U komt niet in aanmerking als:

* U meer dan één pand hebt. Leningen voor een tweede of derde pand komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

* U meer dan 25.000 euro aan spaargelden en beleggingen heeft. Daartoe worden alle tegoeden bij alle banken samengeteld. Het maximumbedrag geldt per gezin. Het pensioensparen wordt niet mee in rekening genomen.

Let wel: er wordt alleen uitstel verleent aan wie nog niet achterstallig was met zijn afbetaling. De vervaldagen moesten tot 1 februari zeker correct betaald zijn.

En ook: Vlamingen die bij het aangaan van hun lening ook een gratis verzekering gewaarborgd wonen afsloten, kunnen niet terugvallen op hun polis. Die verzekering komt alleen tussen in de afbetalingen bij een definitief ontslag, niet bij tijdelijke werkloosheid.

Praktisch 

Het mogelijke uitstel dat u kan aanvragen, gaat in vanaf 1 april en loopt uiterlijk tot eind oktober. Vraagt u het pas in mei aan, dan zal u hoogstens nog vijf maanden uitstel kunnen krijgen.

Geen kwijtschelding!

* De maanden uitstel worden achteraan de lening toegevoegd. 

* De intresten gedurende het betalingsuitstel worden verrekend. Op deze regel is wel een uitzondering voor kredietnemers van wie het netto gezinsinkomen is gedaald tot minder dan 1.700 euro. Zij hoeven geen extra intresten te betalen op het uitstel. De banken passen het verschil uit solidariteit zelf bij.

Voor de bepaling van het gezinsinkomen tellen de lonen mee, en ook andere inkomsten zoals alimentatie en ontvangen huren. Kindergeld wordt dan weer niet meegerekend. En afbetalingen voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats worden afgetrokken. Bij zelfstandigen wordt het inkomen van 2019 gedeeld door twaalf in plaats van het loon.

Niet automatisch

Als u uitstel wil krijgen, moet u zelf uw bank contacteren. In deze coronatijd kan dat alleen na afspraak. Volgens de bankenfederatie worden heel wat aanvragen verwacht, dus hou rekening met een wachttijd voor uw afspraak.

Geen dossierkosten

Er worden voor het betalingsuitstel geen dossierkosten aangerekend. In Vlaanderen zei minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) al toe dat een verlenging van de looptijd door de coronacrisis geen negatieve gevolgen zal hebben op het fiscale voordeel van de woonbonus, dat nog van toepassing is op leningen die voor 1 januari 2020 werden afgesloten.

Andere initiatieven

Als u niet in aanmerking komt voor de algemene uitstelregeling, komt u mogelijks toch wel in aanmerking voor een bijzondere regeling bij uw bank. Zo bieden sommige instelling hun kredietnemers contractueel de mogelijkheid om een of meerdere betalingen op te schorten en hun lening te verlengen. U moet dus uw contracten eens nakijken en uw bankadviseur contacteren. 

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be: 

Besparen op je autoverzekering? Zo pak je dat aan

Tijd om de financiën op orde te krijgen: je woonlening herfinancieren

Contactloos betalen in tijden van corona: dit moet u weten

Bronspaargids.be.

Lees meer