Het verschil in kosten is tussen 1 en 2 kinderen nog vrij groot. Bij een derde kind stijgen de uitgaven maar licht.
Shutterstock Het verschil in kosten is tussen 1 en 2 kinderen nog vrij groot. Bij een derde kind stijgen de uitgaven maar licht.

Exclusief voor abonnees

Van school tot boodschappen en transport: zoveel kosten je kinderen echt

We praten niet graag over geld en als het over kinderen en de kosten van hun opvoeding gaat, zijn we zo mogelijk nog discreter. Het aantal gezinnen dat moeilijk rondkomt, ook als de ouders tweeverdieners zijn, stijgt daarentegen jaar na jaar. Kost een kind echt een huis? Wij brengen alle uitgaven in kaart, uitgesplitst naar leeftijd. 

Er zijn verschillende instanties die uitgaven en kosten bijhouden. We bespreken hier de gegevens van Statbel, de statistische dienst van de overheid, resultaten uit een onderzoek van MyFamily en cijfers van de Gezinsbond. Het gaat steeds om gemiddelden, en de Gezinsbond becijfert steeds de minimumkosten.

Statbel peilt elke twee jaar naar de uitgaven van de Belg. De meest recente gegevens dateren uit 2016. We pikken er de cijfers voor Vlaamse gezinnen uit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Een alleenstaande gaf dat jaar gemiddeld 22.847 euro uit, een koppel zonder kinderen 38.737 euro. Bij een gezin met een kind liep dat op tot 40.316 euro, met twee kinderen steeg het tot 44.754 euro en met drie kinderen tot 48.093 euro. Het onderzoek maakt geen onderscheid tussen jongere en oudere kinderen.

Duiken we dieper in deze cijfers, dan leren we dat alleenstaanden gemiddeld 2.673 euro betalen voor hun voeding en niet-alcoholische dranken. Bij een koppel zonder kinderen is dat 5.099 euro. Met kinderen loopt dat op tot respectievelijk 5.273 euro (1 kind), 6.544 euro (2 kinderen) en 7.239 euro (3 kinderen).

Voor kleding en schoenen geven alleenstaanden gemiddeld 765 euro uit. Koppels zonder kinderen komen met 1.590 euro toe. Met kinderen liep dat op tot 2.118 euro (1), 2.790 euro (2) en 2.979 euro (3). 

Woning

Een belangrijke kostenpost voor elke familie is huisvesting. Alleenstaanden geven daar 8.813 euro aan uit, koppels zonder kinderen 10.710 euro. Bij gezinnen met kinderen stijgt de rekening tot 11.212 euro (1), 11.856 euro (2) en 11.971 euro (3). Het verschil tussen 2 en 3 kinderen is minder groot dan dat tussen één kind en 2 kinderen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Kosten gezondheidszorg

De rubriek gezondheid levert een aparte vaststelling op. Voor een alleenstaande komt de rekening uit op 966 euro, voor een koppel zonder kinderen op 1.810 euro. 

Maar bij een gezin met 1 kind valt ze terug tot 1.529 euro. Met 2 en 3 kinderen is dat respectievelijk 1.943 euro en 1.852 euro. Zorgt een eerste kind voor een daling van de gezondheidskosten? Aannemelijker is dat de categorie van gezinnen zonder kinderen meer oudere mensen telt, die doorgaans ook meer gezondheidsklachten hebben, maar een sluitende verklaring is dit niet.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Transport en mobiliteit

Als we naar de transportkosten kijken, zien we dat een koppel daar gevoelig meer aan besteedt dan een alleenstaande (5.013 euro tegenover 1.915 euro). Met kinderen wordt dat 5.198 euro (1), 3.831 euro (2) en 6.751 euro (3 kinderen). Opmerkelijk is de daling voor gezinnen met twee kinderen, die vooral verklaard wordt door lagere autokosten. Wellicht kiezen deze gezinnen bewust voor een kleinere, zuinigere auto.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Gezinsbond: per leeftijd

De Gezinsbond onderzoekt eveneens de maandelijkse kosten van een kind.  De meest recente gegevens van dit jaar laten een maandelijkse minimumkost van 342,10 euro voor een kind tot 5 jaar zien. Voor een kind van 6 tot en met 11 jaar is dit 442,15 euro, voor een kind van 12 tot en met 17 jaar 542,18 euro en voor een volwassen kind van 18 tot en met 24 jaar 650,53 euro. 

De gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind (0 t/m 24 jaar) ligt op 500,49 euro. In 2004 was dat nog 377,63 euro. Het gaat hier om klassieke uitgaven. Kosten voor kinderopvang, onderwijs en medische zorgen worden niet meegeteld.

Onderzoek MyFamily: kindkosten, gezinskosten, tijdkosten

Vorig jaar deed MyFamily - een instelling die het groeipakket uitbetaalt - samen met de KU Leuven en het platform Mama Baas een onderzoek naar de kosten van het opvoeden van kinderen. Ruim tweeduizend Vlaamse gezinnen werden bevraagd over hun uitgaven.

Deze kosten zijn opgesplitst tussen directe uitgaven voor de kinderen, gezinskosten (gemeenschappelijke huisvestingskosten) en tijdskosten. Dit laatste houdt rekening met de tijd die ouders besteden aan hun kinderen. Vier op de tien ondervraagden gaven immers aan minder te gaan werken bij het krijgen van kinderen.

De conclusie? Kinderen kosten een gezin maandelijks rechtstreeks 918 euro, 1.180 euro gaat op aan gezinskosten en 1.334 euro aan tijdskosten. Dit laatste bedrag ben je niet steeds kwijt. De onderzoekers gingen ervan uit dat de tijd die je aan je kinderen besteedt niet kunt gebruiken om te werken, al was je dat misschien toch niet van plan.

Nog uit het onderzoek: bij alleenstaanden slokt de opvoeding tot 63% van het inkomen op, bij tweeverdieners is dat 38%.

School- en studiekosten

Onderwijs mag dan volgens de grondwet gratis zijn tot en met het eind van de leerplicht, toch nemen schoolkosten een flinke hap uit het gezinsbudget. Scholen mogen voor sommige zaken immers kosten aanrekenen. In het kleuter- en lager onderwijs is dat beperkt. Daar geldt een maximumfactuur. In het kleuteronderwijs ligt de grens op 45 euro, in het lager op 90 euro.

Dat belet niet dat ouders toch kosten maken om hun kinderen naar school te laten gaan. De Gezinsbond berekende die op zo’n 243 euro per jaar voor de laatste kleuterklas en op 373 euro tot 523 euro voor de eerste tot de zesde klas van het lager onderwijs.

Voor het secundair onderwijs liggen de kosten op 1.069,92 euro voor de eerste graad. Voor de derde graad liep dat op van 1.278,62 euro in het bso tot 1.662,07 euro in het kso.

In het hoger onderwijs wordt het pas echt menens. Volgens AXA Bank mogen de kosten voor een niet-beursstudent die pendelt op zowat 4.467 euro per jaar worden gerekend. Wie op kot gaat, mag in een budget van ruim 9.920 euro voorzien.

Voordelen

Gelukkig staan er tegenover al die kosten ook voordelen voor mensen met kinderen. Zo ontvangen ze een groeipakket voor hun kroost. Voor kinderen die werden geboren voor 1 januari 2019 geldt nog de oude regeling van het kindergeld: 93,93 euro voor het eerste kind, 173,80 euro voor het tweede kind en 259,49 euro vanaf het derde kind. Daar komen nog leeftijds- (vanaf 6 jaar) en schooltoelagen (jaarlijks) bovenop.

Voor kinderen in het hoger onderwijs kan een studiebeurs worden aangevraagd als het inkomen van de ouders onder bepaalde limieten blijft. 

Lees ook: Schoolbonus, toelage of studiebeurs: voor uw schoolkind krijgt u geld, maar waar heeft u recht op?

Ook fiscaal zijn er steuntjes in de rug. Voor uitgaven van kinderopvang mag je maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen op je belastingaangifte. Ze leveren je een belastingvermindering van 45% van de ingebrachte sommen op.

Heb je op 1 januari 2020 kinderen die jonger zijn dan 3 jaar en trek je voor hen geen kosten voor kinderopvang af, dan wordt je belastingvrije schijf – het onderste deel van uw inkomen waarop je geen belastingen betaalt – verhoogd met 600 euro.

Een verhoging van de belastingvrije som geldt ook voor alle kinderen die je ten laste hebt. Voor 1 kind bedraagt de verhoging 1.610 euro, voor 2 kinderen 4.150 euro en voor drie kinderen 9.290 euro.

Of elk kind je uiteindelijk een huis kost, hangt uiteraard sterk af van je persoonlijk uitgavenpatroon. Gemiddelden leveren maar een indicatie op. Bovendien is er ook veel variatie in huizen en hun prijzen. En hier speelt vooral de locatie een grote rol.

Of het nu gaat om de dagelijkse uitgaven of een goede planning, er zijn zoveel manieren om meer geld over te houden aan het eind van de maand. Alle adviezen vind je hier.

Het depositofonds staat garant voor 100.000 euro spaargeld per rekening: wat als het toch fout loopt?

Plan je erfenis met een beleggingsverzekering: zo laat je je erfgenamen geen successierechten betalen

Onze financieel expert laat zien hoe je belegt vanuit je luie zetel: trackers volgen alle aandelen op

31 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • lieve vanderstraeten

    Daar niet over zagen, kids kosten veel geld, ik heb er grootgebracht, de crèche koste bijna een maandwedde, kindergeld de moeite niet, een reisje was voor een week naar zee, uit eten ging niet, buiten een frietje soms halen bij de frituur . Nu moeten ze kinderen, veel kindergeld, allerhande subsidies, een groot huis, dikke auto, en een luxueuze levensstijl. Ofwel het andere uiterste, ze werken niet meer, ocmw of dop en willen dat de werkenden hun en de kinderen onderhouden dat brengt meer op.

  • Jonas Verbruggen

    Wat het ook is, een mensenleven is onbetaalbaar.

Lees meer