UNKNOWN

Vlaamse renovatiepremie niet meer voor luxe en afwerking

De Vlaamse renovatiepremie wordt hervormd. Alleen werken die de basiskwaliteit van de woningen verbeteren, komen nog in aanmerking. Afwerking en luxe, zoals parketvloeren of dure badkamertegels, worden uit de lijst van betoelaagde werken geschrapt. Met de hervorming wil minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) budgettaire ontsporing vermijden.
 
Budget te klein
De renovatiepremie werd twee jaar geleden ingevoerd om mensen aan te sporen de kwaliteit van hun woning te verbeteren. De premie, die kan oplopen tot 10.000 euro, is gegeerd. Het voorziene budget was echter te klein om het groeiende succes van de premie te volgen. De Vlaamse regering trekt er daarom dit en volgend jaar samen nog eens 60 miljoen euro extra voor uit, maar ook dat zal de premie in zijn huidige vorm niet betaalbaar houden.

Selectiever
Minister Van den Bossche gaat nu het budget gerichter inzetten en de premie selectiever maken. Luxe en afwerking, zoals parketvloeren, een tweede toilet, crepi tegen de gevel of luxetegels in de badkamer, kunnen niet meer ingebracht worden.

Sociale correctie
Er komt ook een sociale correctie. Voor gezinnen met een laag inkomen blijft de tegemoetkoming 30 pct van de ingebrachte werken. Voor meer kapitaalkrachtige gezinnen wordt dat maar 20 pct. Voor beide groepen blijft het maximumbedrag 10.000 euro. (belga/sam/lb)

Lees meer