Veel mensen krijgen geld terug van de fiscus omdat op hun loon doorgaans te veel wordt afgehouden.
Shutterstock Veel mensen krijgen geld terug van de fiscus omdat op hun loon doorgaans te veel wordt afgehouden.

Wat kunt u doen met het geld dat u van de belastingen terugkrijgt?

Mag u binnenkort een terugbetaling van belastingen verwachten? Leuk! Dit zijn enkele ideeën om die extra centen verstandig te investeren. 

De meeste mensen krijgen geld terug van de fiscus. Dat komt omdat op hun loon doorgaans te veel wordt afgehouden. Bovendien komt dat de overheid goed uit. Zo krijgt die een gratis lening van de belastingplichtigen.

De terugbetalingen worden gedaan op het einde van de tweede maand die volgt op de opmaak van het aanslagbiljet, de afrekening zeg maar. Ontving u die in mei, dan krijgt u eind juli het geld op uw rekening gestort.

Het is niet mogelijk om deze termijn te verkorten. De termijn wordt gewoonlijk zelfs verlengd indien een terugbetaling moet gebeuren voor een nalatenschap, een onverdeeldheid, een gescheiden koppel of iemand die naar het buitenland is verhuisd. Bovendien vergeten heel wat mensen om een rekeningnummer te vermelden op hun aangifte.

1. Spaarrekeningen

Wil u wat geld opzijzetten voor een bepaald spaardoel of omdat u een algemene reserve wil aanleggen, dan blijven spaarrekeningen nog altijd een logische keuze. Ze dienen om gelden te plaatsen die u niet meteen weer nodig hebt. Veel brengen ze weliswaar niet meer op. Zo is de vergoeding op de meeste klassieke spaarrekeningen beperkt tot het wettelijke minimum met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. MeDirect Fidelity Sparen bood op 13 juli 2019 wel nog altijd een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,80%. Die basispremie kan dagelijks worden aangepast, maar die getrouwheidspremie ligt meteen vast voor een heel jaar.

Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst

2. Tak21-spaarverzekering

Kunt u het geld voor een langere termijn missen, dan komt een tak21-spaarverzekering in beeld. Bij een tak21-spaarverzekering ontvangt u een gewaarborgde basisrente, die jaarlijks nog aangevuld kan worden met een winstdeelneming indien de verzekeraar uw geld met succes kan herbeleggen en zijn financiële resultaten dat toelaten. Als u de rekening minstens 8 jaar houdt, moet u bovendien geen roerende voorheffing betalen op de opbrengst. Door de lage rentestand is de gewaarborgde rente weliswaar laag. In heel wat gevallen bedraagt ze zelfs 0%. Dat betekent dat (nagenoeg) alle rendement moet komen van de winstdeelnemingen. Let er wel op dat u kiest voor een tak21-spaarverzekering met lage instapkosten, anders wordt uw investering meteen gehypothekeerd.

Vergelijk hier de rendementen van tak21-spaarverzekeringen.

3. Beleggingsfondsen of een tak23-beleggingsverzekering

U kunt ook kiezen voor een beleggingsfonds of een tak23-beleggingsverzekering. In beide gevallen wordt uw geld belegd in een fonds, dat op zijn beurt in aandelen en/of obligaties investeert. Het laat u toe te hopen op een hogere opbrengst, al kan het ook tegenvallen mochten de beurzen dalen. In dat laatste geval kunt u een deel van uw inleg verliezen.

Bekijk hier het overzicht van tak23-beleggingsverzekeringen.

4. Zonnepanelen

Misschien denkt u er al geruime tijd aan om zonnepanelen te plaatsen. Dan biedt een teruggave van de belastingen mogelijks een mooi startkapitaal voor de investering. Het saldo kunt u eventueel aanvullen met een goedkope groene lening. Bij de goedkoopste aanbieder bpost bank betaalde u op 13 juli slechts een tarief van 1,59%. Voor een bedrag van 5.001 euro betekent dit dat u gedurende 24 maanden 211,81 euro moet afbetalen. Na die twee jaar zal u dan 82,44 euro aan intresten hebben betaald. 

Vergelijk hier de beste aanbiedingen voor energieleningen.

5. Een elektrische fiets

Een soortgelijk verhaal geldt voor de aankoop van een elektrische fiets. Misschien denkt u eraan om over te stappen op een fiets met trapondersteuning. Met een teruggave van de belastingen krijgt u in elk geval een mooi startbedrag in handen. Het geld dat u te kort komt, kunt u dan opnemen in een lening. De tarieven ervan zijn nu trouwens laag.

Bekijk hier de goedkoopste leningen voor een elektrische fiets.

6. Een nieuwe motor

Of misschien is dit wel het goede moment om na te denken over de aankoop van een motor. Hij laat toe om de huidige files wat te omzeilen. Het aantal Belgen dat een motorrijbewijs haalt, stijgt de laatste jaren trouwens, blijkt uit gegevens van de mobiliteitsorganisatie Febiac. Vorig jaar werden er ruim 24.100 motorrijbewijzen uitgereikt, dat zijn er gemiddeld 465 per week of 66 per dag. In tien jaar tijd is het aantal Belgen dat een rijbewijs voor een motorfiets (>50 cc) haalt, met 70 procent gestegen.

De terugbetaling van de fiscus kan een mooie opstap bieden. Het saldo kunt u aanvullen met een motorlening. Door de lage rentestand is die vandaag eveneens goedkoop. Bij Beobank betaalde u op 13 juli een tarief van 1,29%. Voor een lening van 8.000 euro op 36 maanden geeft dat gedurende drie jaar maandelijkse afbetalingen van 226,64 euro. Over de hele looptijd betaalt u dan 159,04 euro aan intresten.

Vergelijk hier de beste aanbiedingen voor motorleningen.

Lees ook:

Dit moet u weten over beleggingsfondsen

Elektrische fiets versus speed pedelec: wat is nu écht het verschil?

Deze zeven spaarrekeningen bieden nog meer dan 0,50%

Bronspaargids.be.

36 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • luc meeus

    Wat ik ermee ga doen?. Dat zijn mijn eigen zaken...of moeten ze dat ook al weten.

  • Paul Boutsen

    Als je terug krijgt, krijg je gegarandeerd pas je brief in de bus de laatste week van juni van het daarop volgende jaar. Zolang houden ze steeds je teveel aan belastingen bij om er procenten op te verdienen, die jij anders zou krijgen. Zover is het gekomen met ons "België" waar iedereen zo vol van is!

Lees meer