Shutterstock

Welk rendement mag u dit jaar verwachten op uw spaar- en beleggingsproducten?

Ook u hoopt wellicht dat uw zuurverdiende centjes in 2020 wat aandikken. Daartoe kunt u putten uit een resem van mogelijkheden, waarbij u de afweging maakt tussen zekerheid en rendement. Wij raadpleegden voor u enkele van de meest courante spaar- en beleggingsproducten via onze spreekwoordelijke glazen bol: welk rendement mag u dit jaar verwachten?

Spaarrekeningen: weinig verandering in bodemrentes

De afgelopen maanden schroefden nog maar eens verschillende banken hun rente terug tot het wettelijke minimum van 0,11% (0,01% basispremie + 0,10% getrouwheidspremie). Die bodemrentes zijn in grote mate toe te schrijven aan het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die onder meer met de aankoop van overheidsobligaties de economie hoopt aan te zwengelen. 

De Franse Christine Lagarde nam sinds kort de fakkel over van de Italiaan Mario Draghi als voorzitter van de ECB. Het lijkt er niet meteen op dat ze voor een grote ommekeer zal zorgen. Wie voor de zekerheid van een spaarrekening kiest, moet dus ook in 2020 vrede nemen met een zeer laag rendement. Wanner we daar de inflatie van 0,76% (december 2019) tegenover zetten, boet u zelfs aan koopkracht in. De bewuste spaarder kan zich wel nog een beetje optrekken aan die paar banken die tot zesmaal de minimumrente toekennen

Termijnrekeningen: status quo

Een termijnrekening kent een vooraf vastgelegde looptijd en rendement. De rente op de termijnrekening is belast tegen een tarief van 30% roerende voorheffing. Hoe langer u uw centen kunt missen, hoe hoger het rendement. Izola Bank pakt uit met een brutorendement van 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. U moet uw geld dan wel tien jaar aan de bank toevertrouwen. De evoluties van termijnrekeningen zijn ook sterk gelinkt aan de monetaire politiek van de ECB. Naar analogie met de spaarrekening gaan we hier uit van een status quo. Bekijk hier de diverse termijnrekeningen

Tak 21-levensverzekering: duimen voor mooie winstdeelname

De tak 21-verzekering is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekeringscontract. Ze biedt een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. U geniet voor de fiscale tak 21-contracten van 30% op de dat jaar gestorte premies. Daar staat tegenover dat u wel een eindbelasting en verschillende kosten moet betalen. 

Om in te schatten hoe het gegarandeerde rendement zal evolueren, is het goed om weten dat de verzekeraar uw centen op zijn beurt belegt in een onderliggende beleggingsportefeuille. Die bestaat in principe vooral uit overheidsobligaties, mogelijk aangevuld met bedrijfsobligaties, vastgoed en zelfs aandelen. De rente op overheidsobligaties scheert echter geen hoge toppen, waardoor het rendement van tak21-levensverzekeringen niet snel stijgt. Een bruto gewaarborgde intrestvoet van om en bij de 0,75% is momenteel realistisch. Al zorgt de winstdeelname mogelijk voor een rooskleuriger plaatje.

Beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen: minder optimisme dan 2019

Een gemengd beleggingsfonds spreidt uw beleggingen over een brede portefeuille. De fondsenbeheerder verdeelt het kapitaal over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. De globale evolutie van uw fonds blijft altijd sterk afhankelijk van de schommelingen op de aandelenbeurzen en het economische klimaat. 

2019 was op dat vlak een heel gunstig jaar. De sterindex van de Brusselse beurs, de Bel20, boekte een jaarwinst 21,96% en zette daarmee zijn beste prestatie sinds jaren neer. De Europese en Amerikaanse beurzen toonden eenzelfde tendens. In hun kielzog legden de beleggingsfondsen fraaie resultaten voor. Toch moeten we altijd met twee woorden spreken. Rendementen uit het verleden bieden immers geen garantie op toekomstig succes. Dat mochten we in 2018 ondervinden, toen de aandelenkoersen – en bijgevolg ook het gros van de beleggingsfondsen – een stap terug zetten.

Analisten gaan voor 2020 uit van een groeivertraging en hanteren een behoudsgezinde visie. Ze adviseren een voorzichtige aanpak en gaan niet uit van even spectaculaire stijgingen als in 2019. Het spreekt voor zich dat geopolitieke tendensen zoals de spanningen in het Midden-Oosten en handelsoorlogen het algemene sentiment beïnvloeden. Niemand kan echter met zekerheid zeggen hoe het plaatje er op dat vlak eind 2019 uitziet. Pensioenspaarfondsen beleggen eveneens in een mix van aandelen en obligaties, waardoor zich een zelfde scenario aftekent. Bekijk hier hoe de beleggingsfondsen in 2019 presteerden.

Goud: gebaat bij troebele tijden, uitkijken voor volatiliteit

Goud is voor beleggers een veilige haven in turbulente economische tijden. Het brengt in principe niets op, althans niet in de vorm van een intrest. Of je er winst mee boekt, hangt dus af van de actuele goudprijs. Die marktwaarde hangt af van uiteenlopende factoren, zoals de inflatie, de spaarrente, de koers van de Amerikaanse dollar en de politieke stabiliteit. Door de renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank nam de goudkoers in 2019 een hoge vlucht. Dat resulteerde in een rendement in euro van meer dan 20%. Investeringsbank Goldman Sachs verwacht dat de wereldwijde economische en politieke onlusten de vraag om goud nog even laten toenemen. De goudprijs blijft wel volatiel: de koers kan snel en dramatisch veranderen, vaak zonder enige waarschuwing.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Alternatieven voor het spaarboekje: dit zijn betere opties voor uw geld

Zeven tips om uw spaarvoornemens vol te houden

Nieuwe fiscale grensbedragen voor sparen en beleggen in 2020

Bronspaargids.be.

Lees meer