Shutterstock

Zo evolueerden de energieprijzen de afgelopen twaalf jaar

De elektriciteitsprijs op de huishoudelijke markt steeg tussen 2007 en 2019 gemiddeld met 66,41 procent. Voor aardgas telden we 18,70 procent meer neer. Het goede nieuws? Afgelopen jaar daalden de energieprijzen wel vrij fors. Momenteel kan u echt maximaal voordeel halen uit de concurrentieslag op de energiemarkt, stelt Mijnenergie.be.

De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België, red) publiceert jaarlijks een rapport met een overzicht van de energieprijzen voor huishoudelijke klanten (*). 

De energieregulator neemt 2007 als startpunt: het eerste jaar van de liberalisering van onze energiemarkt. Het is dus redelijk gemakkelijk om een vergelijkingsoefening te maken over de jaren heen. Die is natuurlijk niet afgewogen tegen bijvoorbeeld een stijging van koopkracht of gemiddelde inkomens.

Ga hier na hoeveel u mogelijk bespaart op uw energiefactuur door van energieleverancier te wisselen.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Kosten in detail

Als we wat dieper in de cijfers van het rapport duiken, dan zien we ook dat bijna elk onderdeel van de energiefactuur bijdroeg tot de prijsverhoging sinds 2007.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De energiekosten zijn het enige onderdeel waar uw leverancier rechtstreeks een invloed op heeft. Het gaat om de werkelijke kost voor aardgas en/of elektriciteit, in principe aangevuld met een winstmarge voor uw leverancier. Als u veel verbruikt, zal u het hier voelen. 

Daarnaast betaalt u ook een jaarlijkse vergoeding voor administratieve handelingen en kosten voor groene stroom en de zogenaamde warmtekrachtkoppeling (afgekort wkk). Bij warmtekrachtkoppeling wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa). De bijdrage voor wkk nam ook sterk toe - +275,40% nationaal. De reden? De overheid rekent ze steeds meer aan om de almaar strengere klimaatdoelstellingen en de transitie naar groene, hernieuwbare energie mee te helpen financieren.

(tekst gaat verder onder de tabel)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De distributiekosten dekken onder andere de kosten voor vervoer van elektriciteit en aardgas over het distributienet tot bij u thuis of tot bij uw onderneming, de aanleg en het onderhoud van nieuwe kabels en leidingen en de kosten voor de zogenaamde openbaredienstverplichtingen (o.a. toekenning van premies en de aankoop van groenestroomcertificaten). Ze hangen af van uw netbeheerder en verschillen dus van regio tot regio.

(tekst gaat verder onder de tabel)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Een deel van de energieprijs die we betalen bestaat uit federale en gewestelijke heffingen. De stijging is vooral te wijten aan de gestegen federale bijdrage (o.a. aangewend om het Sociaal Energiefonds en het fonds beschermde klanten te spijzen) en de invoering van nieuwe toeslagen. De gewestelijke verschillen vallen toe te schrijven aan de vennootschapsbelasting op de netwerkactiviteiten van de distributienetbeheerders, die in Wallonië en Brussel sinds 2015 onder de lokale heffingen valt.

(Tekst gaat verder onder de tabel)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Het btw-tarief van 21% voor aardgas en elektriciteit geldt voor alle onderdelen van de energiefactuur, uitgezonderd voor de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds. 

Impact corona

Het goede nieuws is dat de energieprijzen sinds het jaareinde van 2019 fors zijn gedaald, door de combinatie van een lage energievraag tijdens de coronacrisis, in combinatie met een hoge productie uit zon en wind. 

De CREG becijferde onlangs dat een variabel stroomcontract 18% goedkoper is dan een jaar geleden. Bij een vast tarief betaalt u gemiddeld 13% minder. Het effect op de aardgasfactuur is nog spectaculairder: liefst zeven op de tien gezinnen kunnen volgens de CREG jaarlijks ruim 230 euro besparen op hun gasfactuur.

Een analyse via vergelijkingssite Mijnenergie.be leert dat het verschil tussen het duurste en het goedkoopste elektriciteitscontract vandaag oploopt tot meer dan 220 euro. Voor aardgas zien we op de energiemarkt zelfs een verschil van meer dan 400 euro. Dat valt deels toe te schrijven aan de opmerkelijke kortingen waarmee leveranciers naar nieuwe klanten lonken en waar u uiteraard maximaal voordeel uit haalt. 

(*) Bron: CREG, Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen, 09/04/2020.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Wantrouwen over wat echt groene stroom is neemt toe

Elektrische fiets kopen? Dit moet u weten over (de prijs van) het verbruik

Vast of variabel energietarief: wat is momenteel de beste optie?

Bronmijnenergie.be.

Lees meer