belga

"100 procent lenen toelaten riskeert jonge gezinnen net in problemen te brengen"

Het voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) om woonleningen mogelijk te maken voor de volledige aankoopsom van een huis - en zo meer jonge mensen de kans te geven een eigen huis te kopen - wordt niet door iedereen op gejuich onthaald. "Dit brengt de stabiliteit van heel ons financieel systeem in gevaar", aldus Geert Noels, topman van Econopolis. "De huizenprijzen zullen omhoog gaan en onze jonge gezinnen lopen het gevaar zich door hun zware hypotheeklast diep in de schulden te steken."

Noels verwijst naar een rapport van de High Level Group van de Nationale Bank, dat een jaar geleden werd voorgesteld. Daarin maakten experts al gewag van het gevaar voor ons financieel systeem. "Op het moment dat de rente zeer laag is, wordt lenen erg gunstig. Maar dat houdt risico's in als gezinnen zich niet volledig indekken door bijvoorbeeld te kiezen voor een variabele lening. De prijzen van de huizen zullen stijgen en ook dat is geen gunstige evolutie voor starters", zegt hij.

Dat het stimuleren van schulden tot problemen leidt, hebben ze volgens de econoom in Nederland al aan den lijve ondervonden. "Tussen 2000 en 2013 hebben ze daar serieuze problemen gekend op de hypotheekmarkt", zegt hij. "Die wegen tot op vandaag nog door op de groei van het land."

Nuloperatie
"Het fiscaal stimuleren van hypotheken klínkt misschien interessant, maar in de praktijk bereik je dat niet. Aangezien de huizenprijzen meteen duurder worden, is dat netto een nuloperatie."

Wie er wél goed bij varen? "De banken in eerste instantie, want zij kunnen meer geld lenen", aldus Noels. "En de vorige generatie, want het zijn zij die hun huizen verkopen. En die zijn vaak in slechte staat: oud en slecht geïsoleerd. Zo zal de slechte kwaliteit van het Belgische huizenpark nooit beter worden. Het zou hetzelfde zijn mocht de minister mensen stimuleren om oude auto's te kopen."

Woonbonus
Noels drukt er overigens op dat jonge gezinnen nu bijlange na niet in de kou blijven staan. "De overheid neemt al zo veel initiatieven", zegt hij. "Denk maar aan de Vlaamse woonbonus en de mogelijkheid die jonge mensen krijgen om bijvoorbeeld een sociale woning te kopen. De situatie om te lenen is ook nog nooit zo gunstig geweest. Er is dus geen enkel argument voor het plan van minister Tommelein."

Laatste woord
Of het voorstel van minister Tommelein en een aantal banken en verzekeraars er doorkomt, valt trouwens nog te bezien. Want het is de Nationale Bank die het laatste woord heeft. Die beslist of de banken in het systeem mogen stappen. En de banken hebben pas de opdracht gekregen om juist strenger op te treden, zodat ze niet in de problemen komen door een teveel aan riskante woonleningen.

Lees meer