"Europese economische regering is een feit"

Sinds de top van de Eurogroep in Parijs is de Europese economische regering, waar we zo lang om gevraagd hebben, een feit. Dat verklaarde de Franse president Nicolas Sarkozy na afloop van de Europese Raad. "Het komt er nu op aan op de ingeslagen weg verder te gaan", aldus de Franse president, "en ons gezamelijk tegen een crisis in de reële economie te verzetten". Sarkozy was erg tevreden met het resultaat van de top en verklaarde dat de ontmoeting met de Amerikaanse president George W. Bush en de internationale conferentie over het internationaal financieel systeem nu de eerste prioriteit wordt.

Hard werken
Ondanks de kortsluiting over het klimaatpakket zeiden zowel Sarkozy als Commissievoorzitter José Manuel Barroso dat het essentiële gered is. "De doelstellingen", aldus Sarkozy, "blijven dezelfde, zo ook de timing". Barroso gaf wel toe dat er de volgende twee maanden bijzonder hard gewerkt moet worden om de 27 lidstaten op dezelfde lijn te krijgen.

Klimaatpakket
Op de top van december willen het Franse voorzitterschap en de Commissie een akkoord over het klimaatpakket rond hebben. Dat wordt bijzonder moeilijk, want de nieuwe lidstaten hebben fundamentele bezwaren. Ook Italië ligt dwars en wil de uitvoering verdagen. Andere lidstaten, ondermeer Duitsland en Frankrijk, willen het Commissievoorstel op diverse punten bijsturen.

Vooral de zogenaamde koolstoflekken baren Duitsland, maar ook Frankrijk zorgen. Beide landen dringen er op aan dat de betrokken sectoren onmiddellijk de zekerheid krijgen dat ze geen concurrentieel nadeel van het klimaatpakket zullen krijgen.

Ontmoeting met Bush
Zaterdag zitten Sarkozy en Barroso in Camp David bij de Amerikaanse president George W. Bush. Ze willen er de internationale conferentie die de fundamenten van het kapitalistisch systeem moet herschikken, voorbereiden. "Het is essentieel, aldus Sarkozy, dat die conferentie nog dit jaar wordt georganizeerd. In de lente van volgend jaar kan het te laat zijn."

Met Bush willen Sarkozy en Barroso de agenda van de vergadering voorbereiden, alsook de samenstelling. Sarkozy wees er alvast op dat het essentieel is dat Rusland, maar ook de nieuwe economische grootmachten aan de vergadering deelnemen. Verder verduidelijkte Sarkozy dat men het niet over principes, wel over concrete regels moet eens worden.

Brown
Zonder naar het plan van de Britse premier Gordon Brown te verwijzen, somde Sarkozy er enkele op: versterking van de rol van het IMF, de rol van de grote munten, de hefboomfondsen, het globale toezicht. In tegenstelling tot Brown vond Sarkozy dat ook de fiscale paradijzen moeten aangepakt worden. "Het kan niet zijn", aldus de Franse president, "dat banken die we de staatswaarborg geven met hun geld naar de fiscale paradijzen trekken".

De Franse president wees er tenslotte op dat de financiële crisis nog niet voorbij is. De koersen van de beurzen bewijzen het. Positief is wel dat het banksysteem opnieuw begint te functioneren. Volgens Sarkozy bewijst dit dat de Europese Unie de juiste beslissing heeft genomen. (afp/adv)

Lees meer