"Mogelijk crisiscel voor ontslagen DHL-werknemers"

Indien er zich onder de werknemers die ontslagen zullen worden wanneer DHL op 1 april 2008 zijn Europese hub van Zaventem naar Leipzig verhuist, meer dan 50 personen bevinden die in het Brusselse of Waalse Gewest wonen, richt Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke een crisiscel op om de acties van de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten te coördineren.

De oprichting van dergelijke cel is een gevolg van het samenwerkingsakkoord dat de gemeenschappen en gewesten in ons land in februari 2005 sloten. Ook bij de herstructurering van VW Vorst werd vorig jaar een dergelijke crisiscel opgericht. "Er zijn voor DHL nog geen stappen ondernomen, aangezien nog niet precies geweten is welke werknemers getroffen worden door ontslag".

In totaal moeten zo'n 1.250 banen verdwijnen. Momenteel werken directie en vakbonden bij DHL aan het opstellen van een sociaal plan voor de herstructurering. Het verloop van het sociaal overleg wordt volgens Vandenbroucke opgevolgd door een sociale interventieadviseur van de VDAB. Die heeft de sociale partners de nodige informatie bezorgd over mogelijke en verplichte begeleidingsmaatregelen. "Er zal getracht worden zoveel mogelijk van deze werknemers naar de beschikbare jobs in en om de luchthaven te leiden", aldus de minister. (belga/tdb)

Lees meer