2 De huidige Belgische minister van Begroting David Clarinval (MR).
Photo News De huidige Belgische minister van Begroting David Clarinval (MR).

België ontsnapt door coronacrisis aan strenger Europees begrotingstoezicht

België ontkomt aan een strenger Europees begrotingstoezicht. Vanwege de coronacrisis opent de Commissie tegen geen enkele lidstaat een procedure.

Volgens de Europese begrotingsregels moeten de lidstaten hun tekort onder de 3 procent van hun bbp houden en, in het geval van België, toewerken naar een structureel evenwicht. De openbare schuldgraad moet dan weer worden afgebouwd tot 60 procent van het bbp. 

Tekort van 8,9 procent

Uit recente prognoses van de Commissie bleek dat door de coronacrisis het Belgische tekort dit jaar zou oplopen tot 8,9 procent. In die economische context acht de Commissie het dus niet gepast om België en andere landen onder een strenger toezicht te plaatsen.

“Het coronavirus heeft ons als een asteroïde getroffen en heeft een krater geslagen in de Europese economie”, zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis. De jaarlijkse beleidsaanbevelingen van de Commissie zijn dit jaar dan ook in de eerste plaats bedoeld om de lidstaten te helpen “zich een weg te banen door de storm”.

2 De Let Valdis Dombrovskis, Europees commissaris voor Financieel Toezicht.
EPA De Let Valdis Dombrovskis, Europees commissaris voor Financieel Toezicht.

Lees meer