REUTERS

Brussels Airlines moet jaarlijks 160 miljoen euro besparen

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines moet tegen 2022 een kostenbesparing realiseren van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Dat is aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De kosten van Brussels Airlines bedroegen in 2018 net geen 1,6 miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers van de maatschappij. Vergeleken daarmee gaat het dus om een kostenbesparing van circa 10 procent.

De besparingsdoelstelling werd vastgelegd in het kader van het toekomstplan, ‘Reboot’ genaamd. Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, waarna er weer aan groei zou kunnen worden gedacht. Dat is de marge die nodig is om de nodige investeringen (in vloot, IT ...) zelf te kunnen bekostigen, luidt het. 

Om die winstmarge te halen, zal het bestemmingennetwerk van Brussels Airlines worden herbekeken en zullen er synergieën worden gezocht met andere netwerkmaatschappijen van de Lufthansa-groep (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines), zo staat in het persbericht over de derdekwartaalresultaten van de Duitse groep. Voorts zal de administratie van Brussels Airlines meer gedigitaliseerd en gestroomlijnd worden, klinkt het nog. Er zullen ook structureel kosten bespaard worden door de vloot te standaardiseren, de productiviteit te verhogen en door verbeteringen in de vluchtoperaties.

Ontslagen

Wat de impact zal zijn van de besparingen voor de circa 4.200 werknemers is nog niet duidelijk. Er zal de komende maanden, zelfs jaren, departement per departement bekeken worden welke kostenbesparende maatregelen mogelijk zijn. Daarom is het volgens het bedrijf op dit moment niet mogelijk te zeggen hoeveel banen er zouden moeten verdwijnen. De directie engageert zich wel om banenverlies zoveel mogelijk op te vangen via vrijwillige vertrekken, al zijn ontslagen ook niet volledig uitgesloten. 

Over dat vrijwilligvertrekplan wordt nog onderhandeld met de vakbonden. Maar daar staat vooral de christelijke vakbond weigerachtig tegenover het ondertekenen van een “wit blad”, zonder meer duidelijkheid over de precieze impact. De bond vreest dat de directie de wet-Renault (inzake collectief ontslag) wil omzeilen door de vertrekken te spreiden in de tijd. Ook de socialistische vakbond dringt aan op duidelijkheid over het aantal betrokken werknemers.

Eerder was al duidelijk geworden dat Brussels Airlines de komende jaren zal inkrimpen, met als doel een meer winstgevende maatschappij te worden. Een winstmarge van 8 procent is noodzakelijk om de nodige investeringen zelf te kunnen bekostigen, luidt het. De voorbije jaren was de maatschappij nauwelijks winstgevend. En ook dit jaar zit winst er waarschijnlijk niet in, zeker niet na het faillissement van Thomas Cook. Het wegvallen van de touroperator kost Brussels Airlines, dat het leeuwendeel van de reizigers van de touroperator vervoerde, meer dan 12 miljoen euro, zo werd becijferd.

Onzekerheid

De vakbonden blijven ook na de bijzondere ondernemingsraad bij Brussels Airlines wat op hun honger zitten. De onzekerheid voor het personeel blijft, zei Anita Van Hoof van de socialistische vakbond na afloop. “We weten nog altijd niet om hoeveel mensen het gaat die zouden moeten vertrekken. En omdat de besparingsmogelijkheden departement per departement bekeken zouden worden, zou de onzekerheid voor sommigen nog een hele tijd kunnen aanslepen. Dat zou ook op de werksfeer kunnen wegen.”

Ook Paul Buekenhout van de christelijke vakbond blijft op zijn standpunt dat wat nu op tafel ligt, nog niet duidelijk genoeg is. “Voor ACV is het belangrijk dat we een kader krijgen met concrete cijfers”, zegt de vakbondsman. “Voorlopig blijven we op de rem staan.”

Filip Lemberechts van de liberale vakbond pleit ervoor het vertrekplan ruim genoeg te omschrijven. “We moeten de tussenschotten tussen de departementen laten vallen”, zegt hij. “Anders gaan er in het ene departement te veel, en in het andere niet genoeg vrijwillige vertrekkers zijn.” Voorts wil hij afspraken hebben over de modaliteiten van ontslag, mochten er te weinig kandidaten blijken te zijn om de luchtvaartmaatschappij vrijwillig te verlaten.

Ook over de vergoedingen die de vertrekkers zouden krijgen, wordt nog onderhandeld, zeggen de bonden. De directie zou wel bereid zijn “enkele tientallen procenten” hoger te gaan dat het wettelijke minimum. En voor 58-plussers zou er een regeling komen, waarbij ze tot hun pensioen een vergoeding krijgen zonder nog te moeten werken.

De verschillende vakbonden zullen wel met de directie blijven spreken over de plannen.

800 banen op de schop bij Austrian Airlines

Ook de andere Lufthansa-dochter Austrian Airlines schrapt tegen einde 2021 tot 800 banen. Financieel topman Wolfgang Jani zei dat het banenverlies vooral door natuurlijk verloop opgevangen zal worden. Jaarlijks zouden zo 200 à 250 werknemers het bedrijf verlaten. Bij Austrian Airlines werken momenteel meer dan 7.000 mensen. 

In totaal moet met een omvangrijk besparingsplan zowat 90 miljoen euro per jaar bespaard worden.

13 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jef Van De Plas

    Dat is €438000 per dag

  • Etienne DEVILLE

    ja, dat is ook zo een bedrijf dat kunstmatig in leven word gehouden en waar iedereen boven zijn stand leeft

Lees meer