BELGA

Directie Delhaize: "Ontwerpakkoord voor arbeiders klaar"

Volgens de directie van Delhaize is er een ontwerp van protocolakkoord bereikt over het transformatieplan voor de arbeiders van de supermarktgroep. "De besprekingen met de sociale partners zijn constructief verlopen en hebben tot een ontwerp van protocolakkoord geleid", luidt het. Dat ontwerp zal de volgende dagen voorgelegd worden aan de achterban.

Bij de vakbonden was niet meteen iemand bereikbaar voor commentaar. De inhoud van het ontwerpakkoord is niet bekend.

Lees meer